• Det är vanligt att lägga ut enkätundersökningar i samband med examensarbetet på sociala medier.

Trender

Trend: Medicinska sekreterare gör exjobb med hjälp av Facebook

3 december 2021

Hur skriva ett examensarbete när en pluggar till medicinsk sekreterare? En trend är att lägga ut en enkätundersökning i en Facebookgrupp för yrkesverksamma och studerande.

Du behöver inte skrolla långt i en sådan grupp innan du stöter på en enkätundersökning. De allra flesta görs i samband med examensarbeten, men även enkäter till andra typer av skolarbeten läggs ut i nätverken. Ämnena varierar och handlar om allt från ergonomi, trivsel och hierarkier till kodning, löner och framtiden.

Exakt hur många enkätundersökningar som läggs ut på detta sätt är dock svårt att säga, då de flesta avpubliceras när slutdatumet är passerat.

Syftet med att använda sig av särskilda yrkesgrupper på plattformen är att nå ut till så många som möjligt under en begränsad tid, uppger några av dem som Tidningen Vision varit i kontakt med.

De Facebookgrupper för medicinska sekreterare som tidningen känner till har mellan knappt 2 000 och drygt 7 000 medlemmar, så chansen att folk nappar på att delta i en enkätundersökning är god om ämnet är tillräckligt intressant.


Relaterade artiklar