• Cirka 10 timmar i veckan lägger medicinska sekreteraren Yvonne Kaselli på rekrytering av spermie- och äggdonatorer. En spermiedonator ger upphov till barn i sex familjer.

Karriär

Sekreterare jagar spermier

9 december 2021

Det är ont om spermier på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Medicinska sekreteraren Yvonne Kaselli gör vad hon kan för att få fler att donera.

Är det slut på spermier?

– Bristen är mycket stor här på Reproduktionsmedicin vid Karolinska sjukhuset i Huddinge. Vi har hittills i år fått 50 donatorer, och skulle behöva dubbelt så många. Det är framför allt pandemin som har satt krokben. En donator ska komma hit flera gånger, så restriktionerna att förflytta sig i samhället mer än nödvändigt har ställt till det.

Hur är du inblandad?

– Jag är koordinator för ägg- och spermiedonationsverksamheten sedan 2005. Tidigare var det två barnmorskor som höll i det, men eftersom det är mycket administrativt så föreslog arbetsgivaren att en medicinsk sekreterare skulle tillsättas.

Vad gör du för att få fler donatorer?

– Att rekrytera är min huvudsakliga uppgift. Jag sätter upp affischer och roll-ups och har hand om annonsering. Jag frågar också donatorer om de har förslag på var jag kan rekrytera, som jag inte själv tänkt på. Den här intervjun är också ett nytt sätt att väcka intresse.

Vad gör du mer i din roll?

– Jag är med i donationsteamet med andra personalgrupper. Jag sammankallar och skriver anteckningar till våra möten, jag tar hand om intresseanmälningarna för att bli donator, och kallar till läkare och kurator om allt är okej. Dessutom bokar jag alla mottagare och skickar remisser, men det ingår i rollen som medicinsk sekreterare.

Varför är du så engagerad i spermiedonation?

– Det beror på glädjen i att fler får möjligheten att bli för­äldrar.

Yvonne Kaselli

Ålder: 60 år.
Yrke: Medicinsk sekreterare och koordinator ägg- och spermiedonationsverksamheten.
Arbetsplats: Reproduktionsmedicin, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
Bästa arbetsredskap: ­Intresseanmälnings- verktyget. ”Det ut­vecklas hela tiden.”
Bästa arbetsegenskap: Snabbtänkt och har många idéer samt kan se till helheten.


Relaterade artiklar