• Tandhygienisten Sofia Bertilsson är anställd av folktandvården, men jobbar i en kommun.

Utveckling

Unik kommunal satsning på tandhygienister förlängs

29 oktober 2021

Sofia Bertilsson är tandhygienist, men jobbar i en kommun. Hennes jobb går ut på att få tandvården och äldreomsorgen att samarbeta bättre. Nu är det bestämt att satsningen får fortsätta.

Nu är det klart att projektet Tandhygienist i kommunal verksamhet (TAIK) som drivs i Borås, Kungälv, Trollhättan och Skövde kommuner får fortsätta fram till december nästa år. Orsaken är att arbetet gett goda resultat.

– Vi ser till exempel en stor ökning av antalet intyg om nödvändig tandvård. Jämfört med kommuner där det inte finns en tandhygienist ser vi en klar förbättring, säger Sofia Bertilsson, som är tandhygienist och anställd av Folktandvården i Västra Götaland, men arbetar i Kungälvs kommun som TAIK.

Ska ge bättre samverkan

Nödvändig tandvård är ett ekonomiskt tandvårdsstöd som den som har ett långvarigt och omfattande omsorgsbehov eller insatser med LSS har rätt till.

Tanken med projektet är att genom bättre samverkan mellan kommun och folktandvård nå fram till fler äldre som exempelvis har hemtjänst eller bor på ett äldreboende som har behov av tandvård. För att driva projektet har fem tandhygienister anställts på halvtid.

Utbildar och informerar

– Vi jobbar mycket med att sprida information och utbildning. Det är vanligt att äldre slutar att höra av sig till tandvården när de börjar må sämre, kanske i samband med de drabbas av allvarlig sjukdom eller demens. Tyvärr går det då ofta väldigt fort utför med tandhälsan och de blir av med sina tänder, säger hon.

Fotnot: Tidigare har tandhygienist i kommunal
verksamhet funnits i Mariestad 2013–2016.


Relaterade artiklar