• Kajsa Carlssons (mitten) kunskap är eftertraktad även efter pension. Här med Petra Ryman och Daniel Åslund.

Karriär

Här satsar man på seniora medarbetare

29 oktober 2021

Äldre är ofta bättre problemlösare och kan lära upp yngre. På kommunala bolaget ­Affärsverken tar man tillvara de äldre ­medarbetarnas kompetens.

Alt-textPetra Ryman.Vid 70 års ålder. Ungefär då planerar Petra Ryman, HR- och löneadministratör på kommunala energibolaget Affärsverken i Karlskrona, att gå i pension. Hon har 20 år kvar till dess och funderar på hur kroppen ska hålla hela vägen.

– Det är många saker som är bra med att bli äldre, du blir visare och har större förmåga att resonera kring svåra frågeställningar. Men du kan bara dra nytta av det om hälsan är med dig, säger Petra Ryman.

Har en modell för att trappa ner

Hon trivs på sitt jobb och vill stanna så länge hon kan. Ett sätt att göra det är att gå ner i arbetstid när pensionen närmar sig. På Affärsverken finns den möjligheten. Medarbetare som fyllt 62 och som jobbat i organisationen i minst 15 år kan använda sig av en 80-90-modell. Det innebär att man jobbar 80 procent och får 90 procent av lönen.

På Affärsverken finns drygt 240 tillsvidareanställda. Medelåldern ligger på 45 år och många har specialistkunskaper, exempelvis teknisk expertis inom fjärrvärme och stadsnät. För att de äldre yrkeserfarna ska föra över sin kompetens till de yngre försöker cheferna para ihop de äldre och yngre i det dagliga arbetet, och i introduktionsprogrammen är de äldre handledare.

– På så sätt skapar vi en kompetensöverföring, säger Petra Ryman som också är ledamot i den lokala Visionklubben.

Hur kommer det sig att du tycker att Affärsverken är så bra på att ta tillvara äldres kompetens?

– Vi har ett gott samarbete mellan fack och arbetsgivare där båda har samma syn på den här frågan. Det är aldrig någon diskussion om den som är 63 år ska följa med på kompetensutvecklingskurser eller inte, eller om hen ska få höjd lön i lönerevisionen. Man ser heller inget hinder i att anställa äldre. Det handlar om att vara duktig på strategisk kompetensförsörjning.

Läs mer: Var tioende över 60 känner sig diskriminerad på grund av ålder

Tar in pensionärer som konsulter

Affärsverken vill också undvika bemanningspersonal, därför har man ett system där tidigare medarbetare som numera är pensionärer kommer in som konsulter.

– Båda parter vinner på det. Pensionärerna drygar ut sin pension och en del längtar nog tillbaka, och för arbetsgivarens del så tar vi hellre in dem än någon okänd från ett bemanningsföretag. Pensionärerna vet ju hur allt funkar hos oss.

Hon jobbar extra som pensionär

Alt-textKajsa Carlsson.En av pensionärerna som konsultat är Kajsa Carlsson som var miljöansvarig när hon gick i pension efter nästan 20 år på företaget. Våren 2020 jobbade hon några månader för att bidra med sin kompetens kring komplicerade miljöfrågor.

– Det var jätteroligt att jobba igen och träffa gamla kolleger. Det kändes värdefullt och jag var fortfarande väldigt engagerad i jobbfrågorna, säger Kajsa Carlsson.

Innan hon gick i pension använde hon sig av 80-90-modellen och ser tillbaka på sin tid på Affärsverken med värme.

– Jag kände mig alltid uppskattad, även på slutet av mitt arbetsliv. Jag tyckte att min breda kompetens och långa erfarenhet i miljöfrågor togs tillvara.

 

Våra äldre medarbetare har en otrolig kunskapsbank som är kritisk för oss att tappa.

Daniel Åslund

 

HR-chefen: Jobba medvetet under hela medarbetarresan

Alt-textDaniel Åslund.Daniel Åslund är HR-chef på Affärsverken. Han pekar ut tre viktiga ingredienser för att behålla äldre medarbetare och ta tillvara deras kompetens till fullo: Ha en god arbetsmiljö där allas olikheter får plats, var frikostig med att erbjuda olika hälsosatsningar och anpassa arbetet för dem som behöver.

– Våra äldre medarbetare har en otrolig kunskapsbank som är kritisk för oss att tappa. För att få behålla dem länge måste vi – under hela medarbetarresan – jobba för att varje individ ska må bra, säger han.

Så funkar 80-90-100-modellen

  • 80-90-100-modellen kan tecknas i ett lokalt avtal. Innebär att äldre får möjlighet att jobba 80 procent av heltid, behålla 90 procent av lönen och få 100 procent av tjänstepensionen inbetald av arbetsgivaren.
  • 16 procent av kommunerna, 44 procent av Svenska kyrkans arbetsgivare och 2 av de 21 regionerna erbjuder modellen. Det visar en kartläggning som Tidningen Vision har gjort.
  • Affärsverken har en variant där tillsvidareanställda som fyllt 62 år och varit anställda i minst 15 år kan få jobba 80 procent av heltid och behåller 90 procent av lönen. Tjänstepensionen beräknas utifrån den 90-procentiga månads­lönen.

Relaterade artiklar