• Den som jobbar i krisläge får bland annat högre ersättning än tidigare.

Avtal

Nytt krislägesavtal klart: Flera förbättringar

20 augusti 2021

Nu får medlemmar som till exempel släcker skogsbränder eller smittspårar i pandemier bättre förutsättningar.

Fack och arbetsgivare har uppdaterat krislägesavtalet för anställda i kommunsektorn. Tre förbättringar:

  • Tiden i krisläge begränsas till åtta veckor. Förlängning kan ske, om absolut nödvändigt, med max två veckor i taget.
  • Ersättningen höjs till 130 procent och vid nödfallsövertid till 180 procent.
  • Vilotiden efter sista arbetspasset ökar till 36 timmar.

Relaterade artiklar