• Mariestads ­kommun testar ny grön vätgasteknik.

Miljö

Mariestad tar täten med grön vätgas

19 april 2021

Världens första solcellsdrivna vätgasmack och en förskola helt själv­försörjande på energi. Mariestads ­kommun testar ny grön teknik på vägen mot ett hållbarare samhälle.

I somras slog EU-kommissionen fast att vätgas har en nyckelroll i energiomställningen och satsade 430 miljarder euro på att göra den till en del av Europas framtida energimix. Det var goda nyheter för Mariestad där tanklocken öppnades för en vätgasmack redan 2017 och för världens första solcellsdrivna vätgastankställe 2019.

Förskola säger hej då till elnätet

I höstas började bygget av en ny förskola i Mariestad. Med ett liknande system som tankstationen ska solceller på taket producera el och överskottet lagras i form av vätgas i ett särskilt servicehus intill. Det blir den första förskolan i landet som är helt bortkopplad från elnätet.

– Efter EU:s utspel har intresset ökat dramatiskt. Nästan varje dag har jag kontakt med andra kommuner, som vill höra om vår satsning, berättar Susanné Wallner, näringslivschef i Mariestads kommun.

I korta drag kan man säga att solcellerna intill tankstationen producerar energi till en elektrolysator; en apparat som tillverkar vätgas och syrgas av elektrisk energi och vanligt kranvatten.

Vad talar för vätgas som drivmedel framöver?

– Av de stora biltillverkarna har vi lärt oss att mineralerna till elbilbatterierna blir dyrare och dyrare. Framför allt för de tunga fordonen, men även på personalbils­sidan kommer vätgasen spela en stor roll framöver, säger Susanné Wallner.

H2 från sol och vind

Vätgas, med kemisk beteckning H2, är en energibärare. Det betyder att gasen kan användas för att lagra och transportera energi. Vätgas produceras främst från naturgas, men även från förnybar energi från sol, vind och biomassa och kallas då grön vätgas. (Källa: Energigas Sverige)

Läs även:


Relaterade artiklar