• Flera kommun och regioner höjer lönen för att behålla tekniker och ingenjörer.

Lön och villkor

Här höjs lönerna för tekniker och ingenjörer

19 april 2021

Flera kommuner och regioner har gjort riktade satsningar på tekniker och ingenjörer. Det framgår av Tidningen Visions granskning av löneöversynen 2020.

Ofta är det ett högre löneläge i konkurrerande verksamheter som får arbetsgivarna att lätta på plånboken.

I Region Örebro var snittlöneökningen för alla Visions medlemmar 2,2 procent, med de 14 systemteknikerna inom IT fick hela 3,7 procent.

– I regionerna är det mycket fokus på vården. Därför är det glädjande att arbetsgivarna ser IT-personalen som en viktig grupp vars löner behöver höjas så att de inte halkar efter, säger Malin Eriksson-Söderlund, Visions regionordförande i Örebro.

Främst enhetschefer

När kommunerna och regionerna prioriterar olika yrkesgrupper i lönerevisionen är det främst enhetschefer, social­sekreterare, biståndsbedömare, ­tandsköterskor och medicinska sekreterare som lyfts fram bland Visions medlemsgrupper.

Men på flera håll i landet har arbetsgivarna också riktat blickarna mot de tekniska yrkesgrupperna. Miljöinspektörerna i Solna kommun fick till exempel en extra slant för att närma sig kollegerna i grannkommunerna, berättar Marika Lindhagen, Visions ordförande i kommunen.

Mer än snittet i Falun

I Falu kommun fick gatu- och parkingenjörerna mer än genomsnittet på 2,3 procent. Också det en riktad satsning utifrån löneläget på den konkurrerande marknaden, förklarar Visions ordförande Christina Johansson:

– Många här går till Trafik­verket och till privata aktörer där lönerna är högre. Därför ville arbetsgivaren ge den här gruppen lite extra, säger hon.


Relaterade artiklar