• Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, testas klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mats Nilsson blev uppmärksammad på sin glömska när räddningstjänstens mediatelefon började ringa.

Arbetsmiljö

Glömde starta Hesa Fredrik

19 april 2021

Det hördes ingen Viktigt meddelande till allmänheten-signal, även kallad Hesa Fredrik, i Malmö i mars. Mats Nilsson, inre befäl på Räddningstjänsten Syd, glömde trycka på knappen.

Hur kom det sig att du glömde?

– Vi har ansvar för testen kvartal 1 och 3. Det är så få tillfällen och det är inte samma befäl som tjänstgör varje gång. Vi gör mycket annat och det var få på arbetsplatsen som kunde påminna på grund av corona. Jag glömde bort det helt enkelt.

Hur märkte ni att det glömts bort?

– Det tog bara ett par minuter så började det ringa i vår mediatelefon. Sedan hade vi jobb i flera timmar med att svara på frågor och informera beredskapsansvariga i våra fem kommuner.

Så folk känner uppenbarligen till att Hesa Fredrik ska låta klockan 15 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december?

– Ja, och med tanke på reaktionen kanske det uteblivna testet var pedagogiskt positivt. Oftast består VMA av meddelande via lokalradion och sms vilket sker cirka 40 gånger per år nationellt. VMA med signal används väldigt sällan. Så kvartalstesten har ett pedagogiskt syfte förutom att testa tekniken.

Har du blivit tråkad för glömskan?

– Egentligen inte. Jag antog ganska snabbt att det var vårt fel, tog på mig ansvaret och gick ut och informerade. Det var snyggt pudlat, kan man säga.


Relaterade artiklar