• Håkan Jansson, Visions ordförande i Region Dalarna.

Arbetsmiljö

Folktandvården Dalarna anklagas för mobbning

1 mars 2021

Folktandvården Dalarna har nyligen utsatts hård kritik för sin behandling av personal i en granskning av P4 Dalarna. Arbetsgivaren anklagas för mobbning, sexuella trakasserier och för att ha köpt ut personal som varit kritiska mot detta.

Håkan Jansson, Visions ordförande i Region Dalarna och huvudskyddsombud för Folktandvården Dalarna. 

Vad tänkte du när du hörde granskningen?

– Att det var så allvarliga saker var kanske lite förvånade (mobbning och repressalier av personal som utryckte kritik mot arbetsgivaren och sedan utköp av dessa personer, sexuella trakasserier med mera, reds anmärkning). Vi nås ju inte av allt. De här fallen är allvarliga. Och det handlar inte om några enstaka fall. Det finns en tystnadskultur som gör det svårt för de fackliga ombuden att agera.

Hur är det att arbeta på folktandvården i Dalarna?

– I flera fall har vi märkt att arbetsgivaren ser på personalen som kuggar i ett hjul, passar det inte så kan du jobba någon annanstans. Vi har till exempel haft ärenden med ensamstående föräldrar med småbarn som har svårt att jobba kväll, men arbets­givaren har inte varit tillmötesgående i att anpassa på något sätt.

Hur ska man ska lösa problemet?

– Regionchefen borde kalla till sig tandvårdschefen och ha ett medvetandegörande samtal om detta. Jag förutsätter att de tar tag i detta. I annat fall kommer vi att agera i regionens centrala samverkansgrupp.

– Jag tycker också att man ska placera problemen i en arbetsmiljökontext. Här behöver vi jobba systematiskt med arbetsmiljön.


Relaterade artiklar