• Jenny Hector är Sveriges första bibliotekssocionom.

Arbetsmiljö

Socionom ska minska oro på bibliotek

26 augusti 2021

Stockholms stadsbibliotek tar till ett helt nytt grepp för att skapa en bättre arbetsmiljö. Jenny Hector blir Sveriges första bibliotekssocionom, som ska minska bråk och öka tryggheten både för personal och besökare.

Stök, hot, vandalisering och drogförsäljning tillhör vardagen för många av landets biblioteksanställda. Det visade Tidningen Visions enkät bland yrkesgrupperna som jobbar på bibliotek.

Kommunerna har på olika sätt försökt få bukt med problemen. I Landskrona blev bättre samordning inom kommunen och samarbete med polisen en del av lösningen.

Stockholm testar nytt grepp

I Stockholm testar nu stadsbiblioteket något helt annat genom att anställa socionomen Jenny Hector, som tidigare har jobbat med hemlösa inom socialtjänsten. Nu är hon landets första med titeln bibliotekssocionom.

– Jag kommer med en annan kompetens och andra ögon. Bibliotekarierna här är jätteduktiga på bemötande, men de har mycket annat att göra också. Jag har erfarenhet att bemöta på ett sätt som kanske inte väcker konflikter på samma sätt, säger Jenny Hector.

Hon exemplifierar:

– Väktare är jättebra, men att kalla på en kan också provocera och förvärra situationen. Att våga möta en aggressiv person kan vara avväpnande om man känner sig trygg i hur man ska göra det. Ibland kan det vara bättre att bara säga att ”du kan inte ligga och sova här”.

"Sprida kunskap om social utsatthet"

I dag finns det ett fåtal bibliotekssocionomer i världen, främst i Nordamerika. Idén att införa det i Sverige kom från en chef på stadsbiblioteket i Stockholm och Jenny Hector blev tipsad av en vän att söka tjänsten som ingår i ett projekt som pågår fram till februari. Tanken är att Jenny Hector ska lära upp de övriga anställda på biblioteket fram till dess.

– Det handlar mycket om sprida kunskapen om vad det finns för hjälp att få för olika typer av social utsatthet så att kollegerna här vet var man ska hänvisa människor vidare till och minska konflikter.

"Positiva reaktioner"

Det är för tidigt att dra några slutsatser av projektets resultat, men Jenny Hector säger att allt än så länge ser bra ut.

– Under tiden jag har varit här så har det inte skett några våldsincidenter, men det kan också bero på att vi är i en pandemi som har begränsat antalet besökare på biblioteket. Men bland kolleger har det varit väldigt positiva reaktioner om att vi ska jobba med de här frågorna.


Relaterade artiklar