• Eva K Halleröd säger att problemen har förvärrats under ­pandemin.

Arbetsmiljö

Vill stoppa stöket på biblioteken

7 december 2020

Biblioteksanställdas säkerhet måste lyftas på nationell nivå. Det menar huvudskydds­ombudet i Göteborg som skrev en motion till förbundsmötet.

– När du är på jobbet ska du känna dig trygg och inte behöva tänka på att ha larmet inom räckhåll. Det säger Eva K Halleröd, huvudskyddsombud och ordförande för Vision i Göteborgs kulturförvaltning, som sett hur arbetsmiljön på folkbiblioteken i Göteborg blivit sämre på bara några år. Hot och våld förekommer allt oftare och har eskalerat under coronapandemin.

Efter att ha arbetat med säkerhetsfrågor lokalt vill hon nu att de lyfts till en nationell nivå. Därför skrev hon en motion till Visions förbundsmöte där hon dels föreslog att förbundet kraftfullt ska agera för en förbättrad arbetsmiljö för biblioteksanställda, dels arbeta för att uppmärksamma arbetsmiljön genom olika kanaler, som opinionsbildning och sociala medier.

Läs mer: Här är Eva K Halleröds motion

Förbundsstyrelsen föreslog att den sista delen om att opinionsbilda i frågan skulle bifallas, och förbundsmötet gick på styrelsens förslag.

– Jag hade förväntat mig mer, men hoppas att vi nu tar upp dialogen för att se vad vi kan göra för att förbättra arbetsmiljön, säger Eva K Halleröd.

Vision opinionsbildar

Och dialog kommer det att bli, det säger Katarina Holmqvist, ledamot i Visions förbundsstyrelse.

– Det är aldrig okej att våra medlemmar råkar ut för hot och våld i sitt arbete. Det har vi nolltolerans mot. Jag tycker det är jättebra att motionen skrevs, eftersom det här är en viktig fråga som vi behöver belysa, säger hon.

Hur arbetet med opinionsbildning kommer att se ut rent konkret är ännu oklart. Nya styrelsen har just kommit igång efter förbundsmötet.

– Just nu är det också svårt att tränga igenom opinionsmässigt på grund av corona, så vi kommer att behöva avvakta med opinionsbildning tills pandemin har lagt sig.

Det är aldrig okej att våra medlemmar råkar ut för hot och våld.

I styrelsens svar på motionen lyfter den fram vikten av det lokala fackliga arbetet.

– Vi måste stötta våra skyddsombud och förtroendevalda så att de kan driva frågan lokalt. Vi ska även påverka på en mer övergripande nivå för att säkerställa att välfärden har tillräckligt med resurser, exempelvis ska man aldrig behöva jobba ensam på folkbibliotek, säger Katarina Holmqvist.


Relaterade artiklar