• Bibliotekarie Maria Olsson hade varken larmknapp eller en kollega i närheten när hon knivhotades på jobbet.

  • "Vi måste göra mer för att säkerställa säkerheten för oss som jobbar, säger Maria Olsson.

Arbetsmiljö

Granskning: Biblioteken blir allt stökigare

7 december 2020

Biblioteks­anställda är ­rädda och vittnar om ­brister i säker­heten. ­Tidningen Visions ­undersökning blottar en ohållbar arbets­situation.

Jobbdagen har tuffat på som vilken annan som helst inne på stadsbiblioteket i Göteborg. I källaren sitter bibliotekarie Maria Olsson i en av informationsdiskarna vid ungdomsavdelningens tysta del. Passet är snart slut. Klockan är tre när en ung man kommer fram till disken.

– Han drar upp en kniv och riktar den mot mig, säger Maria Olsson.

Ytterligare tre killar sluter upp. Maria Olsson blir stel och rädd. Tänker tusen tankar. En återkommer: Det är bara en tidsfråga innan han gör något med kniven.

Hon tänker att hon inte kan ta sig förbi och hon har ingen larmknapp.

– Jag hade behövt ta mig förbi honom för det finns ingen väg ut åt andra hållet. Skulle jag för­söka ropa på hjälp var det inte säkert att min kollega skulle höra. Jag hade kunnat ta upp telefonen och ringa till väktaren, men det kändes fel och det tar ett tag innan väktaren kommer.

Var femte otrygg

Maria Olsson är inte ensam om att ha känt sig utsatt på sin arbetsplats. Var femte upplever otrygghet på jobbet minst en gång i veckan, visar en undersökning som Tidningen Vision har gjort bland biblioteksanställda. 40 procent av de som deltagit i undersökningen anser att ordningsproblemen blivit värre de senaste åren.

I efterhand minns Maria Olsson inte exakt vad som hände, allt är lite dimmigt. Men hon vet att mannens blick flackar och att hans sätt att röra sig tyder på att han är drogpåverkad. Hon försöker hålla sig lugn och efter ett tag går killarna därifrån. Maria sitter chockad kvar. När hon samlat sig går hon över till en kollega. Väktare påkallas men killarna är borta.

De chefer hon pratade med efteråt reagerade alla olika, men det gjordes en tillbudsanmälan.

Dagen efter jobbar hon igen, denna gång på ett litet bibliotek centralt i staden. Under det fyra timmar långa passet larmar hon på väktare vid två tillfällen – trots att inget hänt.

– Jag var spänd och på min vakt. Minns tydligt hur en man kommer fram till informationsdisken och säger att han inte hittar sitt bibliotekskort. När han öppnar jackan för att leta i fickorna så tror jag att han ska ta fram en kniv eller pistol. När han gick skakade jag som ett asplöv.

Önskar mer stöd från arbetsgivaren

Var tredje i undersökningen vill se mer stöd från arbetsgivaren för att hantera stökiga besökare, något som även Maria Olsson – som nyligen blivit skyddsombud för Vision – önskar. Numera finns det larm i rummet där hon utsattes och en hög bokhylla har bytts ut mot en lägre. Men hon hade även velat att väktare fanns på plats på heltid – eller åtminstone på närmare håll än i dag.

– Ibland är väktare snabbt på plats, efter 5–10 minuter. Men jag har hört flera kolleger säga att det tagit 20–30 minuter innan de kommer, säger Maria Olsson.

Efterlyser fler bärbara larm

Eva K Halleröd, huvudskyddsombud och ordförande för Vision i Göteborgs kulturförvaltning, vill också se fler åtgärder, som att det ska finnas fler larm – både bärbara och vid diskarna – på alla bibliotek i staden och att det ska göras riskbedömningar innan förändringar införs.

– De som jobbar ute i biblioteksrummet är otroligt utsatta och har dessutom långa pass. Säkerheten måste bli ett naturligt inslag i vardagen, säger hon och påpekar att besökarna ställer allt högre krav på vad folkbiblioteken ska erbjuda i dag. En bibliotekarie är inte bara en bibliotekarie utan även bankman, socialsekreterare, fritidsledare och datorlärare.

En som svarar på Tidningen Visions enkät bekräftar bilden: ”Eftersom varken Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Skatteverket eller bemannad turistbyrå finns på orten, hamnar alla som vill ha information hos oss. Det har hänt flera gånger att de blivit upprörda när vi inte kunnat hjälpa till att fylla i blanketter”.

Ny projektgrupp ska öka tryggheten

Nyligen har en projektgrupp dragit igång i Göteborg där både fack och arbetsgivare deltar. Tanken är att gruppen ska öka personalens trygghet och säkerhet genom att ta fram rutiner för systematiskt säkerhetsarbete, se över möblering, ta fram en plan för larm och skapa bra samarbeten med lokala aktörer som polis.

Anette Eliasson, chef för biblioteken, förklarar varför:

– Förra året blev alla folkbiblioteken en gemensam organisation, från att ha varit uppdelade på stadsdelar. Vi såg då att vi jobbar olika med de här frågorna och därför behövs gruppen, för att vi ska samla ihop oss. Vi ska fokusera på hur vi skapar trygghet och säkerhet och se till att det blir lika för alla, säger hon.

Anette Eliasson säger också att avtalet med vaktbolaget inte specificerar hur lång tid det får ta innan väktare måste vara på plats.

– Vi testar larmen regelbundet, det är inte regel att det tar lång tid men det har hänt. Alla har också telefoner att larma med.

Funderar på att byta jobb

Arbetsmiljöproblemen på landets bibliotek har varit så pass stora att var femte funderat på att byta jobb de senaste två åren på grund av ordningsproblem, visar Tidningen Visions enkät. En majoritet, 63 procent, skulle också vilja porta vissa besökare.

Men Maria Olsson, som är van vid hotfull stämning på jobbet, gillar inte idén om att utestänga besökare. Bibliotekens demokratiska funktion väger alltid tyngst för henne.

– Alla ska vara välkomna. Däremot måste vi göra mer för att säkerställa säkerheten för oss som jobbar.  

Samma problem i hela Sverige

  • Nyligen kom Brottsförebyggande rådet, Brå, med en rapport som visar att alla folkbibliotek i Sverige utsatts för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna.
  • Värst drabbade är bibliotek som ligger i eller nära en större stad eller i en mindre stad/tätort.
  • Det har förekommit bråk på nästan alla bibliotek och hot och trakasserier är vanliga.

Relaterade artiklar