• Nu massutbildas medicinska sekreterare

Utbildning

Nu ska alla få full koll på kodning

2 november 2020

Den som har kunskap i diagnos- och åtgärdskodning kan få en nyckelroll inom hälso- och sjukvården. Nu satsar regioner på att kompetensutveckla medicinska sekreterare i ämnet.

– Digitaliseringen och ändrade arbetssätt kräver en uppdatering kring vad medicinska sekreterare ska göra i yrkesrollen, och diagnos- och åtgärdskodning borde räknas som grundkompetens. Kodning handlar om att hantera ett statistiskt verktyg, något som medicinska sekreterare är mer lämpade för än någon annan yrkesgrupp.

Det säger Ulrika Wiesel, projektledare för Kodar­projektet i Region Kronoberg.

Hon får medhåll av Marita Blomberg-Nilsson, samordnare och kursledare för medicinsk kodning i Region Kalmar.

– Om kvaliteten på diagnoskoderna som levereras till Socialstyrelsen blir hög, kan man bättre se hur resurser ska fördelas, vilket blir mer patientsäkert, säger Marita Blomberg-Nilsson.

När Region Kalmar gjorde en kartläggning bland sekreterarna för ett par år sedan upptäcktes dock att så många som hälften, cirka 200, saknade skolning inom diagnosklassificering. Situationen var snarlik i grannregionen Kronoberg. Båda har därför sökt och beviljats pengar från Omställningsfonden för att erbjuda kompetensutveckling till alla sekreterare. Samma sak sker eller har redan skett i flera andra regioner.


Relaterade artiklar