• Under covid-19 har Borås kommun sju bussar som parkerar på olika adresser för att folk ska kunna komma dit och få teknisk hjälp, berättar verksamhetsutvecklaren Lena Dahlberg.

Digitalisering

Borås lär äldre klara sig själva

2 november 2020

Modellkommunen Borås satsar på hälsofrämjande teknik för 75-plussare. Syftet är att öka äldres livskvalitet och skjuta upp behovet av hemtjänst.

Före coronapandemin hade Borås teknikutbildningar och teknikstöd vid stadens mötesplatser för äldre. Från och med oktober erbjuder man också det digitala stödet i hemmet för 75-åringar. 75-plussare får möjlighet att låna surfplatta kostnadsfritt.

– Vår tanke är att få seniorer att känna nyfikenhet och trygghet med ­tekniken. Kan de träffa vänner, göra inköp och betala räkningar digitalt behöver de kanske inte hemtjänstens hjälp lika tidigt, säger Lena Dahlberg, verksamhetsutvecklare för välfärdsteknik på vård- och äldreförvaltningen.

Ska stötta andra

Borås har kommit långt på området och är en av tio kommuner som utsetts till ”modellkommun för äldreomsorgens digitalisering” av Sveriges Kommuner och Regioner. De tio kommunerna ska stötta och inspirera andra som inte kommit lika långt under tre år.

I uppdraget ingår att utveckla användningen av välfärdstekniken.

– I samverkan med högskolan i Borås lånar vi ut tekniska hjälpmedel till seniorer från vårt välfärdsbibliotek. De kan testa grejerna hemma i några veckor så att de vet om det är aktuellt att köpa hjälpmedlet på öppna marknaden.

Till exempel smarta sensorlampor och aktivitetsarmband, säger Lena Dahlberg.

Även medarbetarna har en resa att göra om välfärdstekniken ska bli en tillgång i äldreomsorgen, enligt henne.

– Tekniken är inte ett mål i sig utan ett medel för att äldre ska vara självständiga och må väl, och för att personalen ska räcka till och trivas på jobbet.


Relaterade artiklar