• Klimatproblematiken är global och därför måste man räkna in de växthusgaser som släpptes ut där de produkter som används lokalt tillverkades – ofta i ett annat land.

Miljö

Allt fler vill mäta sitt klimatavtryck

2 november 2020

Umeå gör det. Upplands Väsby likaså. Kollar kommunens klimatfotavtryck. Eller – de försöker åtminstone. Att förstå och mäta hur mycket växthusgaser en kommun genererar är svårt.

De köpbeslut vi fattar påverkar klimatutsläppen olika mycket. Elbilen är ett tydligt exempel på att det inte är helt lätt att förstå HUR mycket.

– Många tror att den saknar klimatpåverkan eftersom den är miljövänlig när den körs på förnyelsebar el. Men tillverkningen av själva bilen påverkar ofta klimatet minst lika mycket som produktionen av en fossildriven bil, säger Katarina Axelsson, forskare på Stockholm environment institute, SEI.

60 procent importerat

Klimatproblematiken är global och därför måste man räkna in de växthusgaser som släpptes ut där de produkter som används lokalt tillverkades – ofta i ett annat land. Nästan 60 procent av Sveriges klimatfotavtryck härrör från utsläpp i andra länder.

När SEI gjorde en enkät 2018 var det knappt en fjärdedel av de svarande kommunerna som hade någon form av mål för att minska konsumtionens påverkan på klimatet.

Katarina Axelssons bild är att frågan blir allt viktigare för kommunerna, men de saknar data och verktyg för att styra utvecklingen.

SEI försöker nu utveckla ett verktyg för att mäta hur mycket växthusgaser hushållen och de kommunala förvaltningarna ger upphov till.


Relaterade artiklar