• – De flesta näringsidkarna förstår varför vi kommer på besök men många tycker det är orättvist att folk måste sitta glest på restaurangen men kan trängas med andra i affären och på bussen, säger Li Hermansson.

  • Li Hermansson, livsmedelsinspektör, och Viggo Norrby, miljö- och hälsoskyddsinspektör på trafikområdet, har fått en ny arbetsuppgift i och med corona: De kontrollerar hur restauranger och kaféer lever upp till kraven på att förhindra spridning av covid-19.

  • Det har blivit tydligare för företagarna sedan kommunen tog över beslutsfattandet från regionens smittskyddsläkare, enligt Li Hermansson. Nu har smittskyddsläkaren bara en rådgivande roll när det gäller risken för spridning av covid-19 på kaféer och restauranger.

  • – De flesta näringsidkarna förstår varför vi kommer på besök men många tycker det är orättvist att folk måste sitta glest på restaurangen men kan trängas med andra i affären och på bussen, säger Li Hermansson.

Coronaviruset

Hon håller stenhårt på en meter

24 augusti 2020

Under icke-coronatider ägnar sig Li Hermansson åt mathantering. Nu går en stor del av arbetstiden åt till att vara ”smitt- och trängselinspektör” på restauranger och kaféer. Sedan den 1 juli är det minst en meters avstånd som gäller.

Bartendern Emmy Andersson lyfter ut tre bord på trottoaren och markerar det mittersta med en stor mässingshink. Där får ingen sitta.

– Före corona hade vi fyra utomhusbord, berättar hon för Li Hermansson och Viggo Norrby när de kommer på oannonserat besök till den engelska puben mitt i Stockholm, försedda med måttband, kamera och checklistor.

Li Hermansson är livsmedelsinspektör och Viggo Norrby miljö- och hälsoskyddsinspektör i Stockholms stad. Under icke-coronatider ägnar de sig åt mathantering respektive trafikfrågor men nu går en stor del av deras arbetstid åt till att kolla hur stadens serveringsställen lever upp till kraven på att förhindra spridning av covid-19.

Denna soliga augustieftermiddag hinner de med sex besök. Puben är det femte.

Ska vara solklart

– Vi vill se att det solklart framgår vilka bord och sittplatser som används för servering och att placeringen skapar avstånd mellan gäster ur olika sällskap. Det kan man bland annat göra genom att ta bort bord, ställa fram reserverat-skyltar eller bara duka vartannat bord, säger Li Hermansson.

Sedan den 1 juli är det kommunerna som ansvarar för hela tillsynskedjan på serveringsställen i smittbegränsningssyfte (se faktaruta).

I samma veva kom nya föreskrifter om vad restaurangerna och kaféerna ska göra för att minska risken för smitta, till exempel sätta upp tydlig information om handtvätt och att man ska sitta ner och äta och dricka.

"Armslängd" har blivit meter

Tidigare hette det att det skulle vara ”armslängds avstånd” mellan personerna från olika sällskap. Nu säger Folkhälsomyndigheten att det ska vara minst en meter för att vara smittskyddssäkert, vilket är ett lättare mått att tyda. Men alla tänker inte på att metern gäller 360 grader runt gästen, alltså även mellan ryggtavlorna.Alt-textTumstock och måttband är alltid med på inspektionerna.

– Någon näringsidkare har tyckt att jag har varit petig när jag inte godkänt att det varit 85 centimeter mellan platserna. Men vi är jättetydliga och har en konstant diskussion på kontoret eftersom det är så viktigt att alla gör lika, säger Li Hermansson.

Aggressivt ibland

Inspektörerna går alltid ut två och två. Det händer att tonläget blir högt, berättar hon.

– Företagarna har det ju redan jobbigt med minskade intäkter på grund av pandemin. Men de flesta förstår varför vi gör kontrollerna och det händer att de ringer och ber om ursäkt när det varit aggressiv stämning.

På drygt en månad har hon och kollegerna på miljöförvaltningen gjort 400 kontroller. 140 serveringsställen har fått förelägganden med krav på åtgärder och ett tiotal har fått vitesförelägganden. Det innebär att ägaren måste betala ett vitesbelopp på upp till 25 000 kronor om bristerna inte är åtgärdade när inspektörerna följer upp nästa gång.

– I värsta fall kan vi stänga verksamheten. Men det har vi inte behövt än.Alt-textAnsvaret för att informera gästerna skärptes den 1 juli.

Li Hermansson har inga skräckexempel. Men varma kvällar fylls uteserveringarna av folk som har tröttnat på att sitta hemma. När hon var ute och inspekterade i fredags var det trångt.

– Företagarna tog såklart tillfället i akt att tjäna lite pengar och så kom vi som glädjedödare och hade synpunkter på trängseln. Vi säger aldrig till gästerna att hålla avståndet, även om vi ibland skulle ha lust.

Chrurchill tittar på

Hur går det då för den engelska puben?

Winston Churchill och medlemmar ur den brittiska kungafamiljen tittar ner från väggarna när Li Hermansson och Viggo Norrby mäter, tar bilder och ställer frågor till Emmy Andersson. Lokalen är stor och det borde inte vara svårt att hålla den påbjudna metern mellan sällskapen. Men det blir anmärkning på grund av raden med bås där sittbänkarna står rygg mot rygg.

– Pubar som den här har ett lite svårare läge än andra eftersom den fasta inredningen gör att de inte kan möblera om, säger Li Hermansson.

Hon ber Emmy Andersson om kontaktuppgifter till ägaren. Hen måste se till att lösa soffproblemet, till exempel genom att bara tillåta sittning i vartannat bås. Och informationstavlorna – klockrent placerade vid entrén, över bardisken och på toaletten – måste kompletteras med uppmaningar om handtvätt och hemgång för symtombärare.

Li Hermansson utlovar en oanmäld kontroll framöver. Och avslutar med lite beröm:

– Ute har ni ordnat det skitsnyggt.

Nya lagen mot covidspridning på krogen

Heter Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och trädde i kraft den 1 juli.

Innebär att kommunerna har fullt ansvar för tillsynen av trängsel på restauranger, kaféer och andra matserveringar. Det inbegriper befogenheten att bestämma om stängning och andra åtgärder. Tidigare fattades besluten av regionernas smittskyddsläkare.

Syftet är göra tillsynen enklare och mer effektiv och därigenom minska riskerna för spridning av covid-19.


Relaterade artiklar