Trender

Task shifting ger roligare jobb

1 juni 2020

Bristen på vårdpersonal föder fram nya arbetssätt. På ortopedkliniken i Gävle har de medicinska sekreterarna fått fler varierade uppgifter och argument för högre lön.

Förra året var det ansträngt på ortopedkliniken i Gävle på grund av uppsägningar och sjukskrivningar bland sjuksköterskor och undersköterskor. Det ledde till att man fick dra ned på telefontiderna och inte hann boka patientbesök inom planerad tid.

De medicinska sekreterarna hade en rimligare arbetsbelastning. Man bestämde gemensamt att de skulle ta över en del av sjuksköterskornas och undersköterskornas uppgifter.

– Vi tog bland annat över recept- och intygsförfrågningar samt VIP-telefonen. Administrationen runt vårdgarantin och benbanken, dit patienter kan donera sina ben i samband med protesoperationer, flyttades också över. Det frigjorde tid för sjuksköterskorna, säger Katarina Stenfelt, medicinsk sekreterare.

Hinner visa bredden

Framemot jul var man fulltaliga igen men man har ändå fortsatt. Det ortopedkliniken ägnar sig åt kallas task shifting och gynnar, enligt henne, även de medicinska sekreterarna – under förutsättning att de är rätt bemannade. Och det är de på ortopedkliniken med 11,5 tjänster.

– När vi inte måste skriva diktat i 190 hinner vi visa vår bredd. Jobbet blir mer utvecklande och varierat, yrkesstatusen höjs och vi får argument för högre lön. Dessutom har våra tre yrkesgrupper svetsats samman ännu mer under den här perioden.


Relaterade artiklar