• Carina Friberg

Utveckling

Skapade lathund för kodning

1 juni 2020

Medicinska sekreteraren Carina Friberg har varit med och skapat den nya nationella lathunden för kodning inom handkirurgin.

Varför behövs en ny lathund?

– Handkirurgins första lathund skrevs 2006, och jag har upptäckt en massa felaktigheter i den. Om diagnos- och åtgärdskodningen är lika i hela landet blir det bättre kvalitet i kvalitetsregistren, i operationsplanerna, i journalerna och i statistiken. Så jag fick möjlighet att tillsammans med vår överläkare och DRG-ansvarig läkare att uppdatera den.

Varför just du?

– Jag har ett stort intresse och kunskap i kodning, och har insett hur viktigt det är. Jag är dessutom DRG-ansvarig här på handkirurgen på SÖS.

Vad är det du har gjort?

– Det har hänt en del saker i kodningen mellan 2006 och nu. Så jag har gått igenom varje kod för att se om den ska vara med eller förändras. Jag har också gått igenom textdelen och försvenskat den, så att man lättare förstår. Och så har jag lagt till en sida som heter komplikationer, och en sida med orsakskoder som man använder ihop med skadekoder. Jag har förfinat en sida för fördjupning och uppdaterat så att det är rätt koder för rätt diagnoser.

Vem ska använda den?

– Boken är till för all handkirurgi i hela Sverige. Jag var nyligen på en nationell konferens för handkirurgiskt kvalitetsregister, och flera jag träffade sa att de använde den, tyckte att den var bra och att de hade saknat en uppdaterad version.

Hur stort är detta för dig?

– Jättestort. Tyvärr har vi inte hunnit fira på grund av covid-19. Men överläkaren har köpt alkoholfritt bubbel och lovat att detta ska firas senare. Jag har aldrig gjort något så stort arbete förr. Det har varit mycket roligt.

Carina Friberg

Ålder: 48 år.
Titel: Medicinsk sekreterare.
Arbetsplats: Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset i Stockholm.
Bästa arbetsredskap: Datorn.
Fritid: Jag är en pysslare, och pysslar åt alla håll och kanter.


Relaterade artiklar