• ”I vårt rehabteam är vårdadministratören en viktig kugge, hon är navet i vår sjukskrivningsprocess”, säger rehabkoordinatorn Camilla Eklöv (till höger) om kollegan Helena Toftling.

Karriär

De är en viktig del i rehabteamet

2 mars 2020

Nu är det lag på att alla regioner ska ha en rehabkoordinator. På Karolina vårdcentral i Karlskoga är vårdadministratör Helena Tofting en viktig kugge.

Sedan februari i år är det lag på att alla regioner ska ha en rehabkoordinator. Syftet är att stötta sjukvården i patienters sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, och att hjälpa patienterna tillbaka till eller ut i arbete.

Karolina vårdcentral i Karlskoga inrättade den nya tjänsten redan 2016. Där finns nu dessutom ett helt rehabteam av olika yrkesgrupper runt koordinatorn. Medicinska vårdadministratören Helena Toftling är en del av det.

– Mitt jobb handlar mycket om att underlätta administrationen för de andra, säger Helena Toftling och ger exempel på flera uppgifter:

– Jag produktionsplanerar patienter som är i behov av ny medicinsk bedömning, kontaktar patienter inför digitala återbesök, förbereder sjukintyg och planerar för när läkarna ska slutföra sjukskrivningar administrativt.

Varje vecka har teamet ett avstämningsmöte där alla sjukskrivningsärenden gås igenom. Helena Toftling tycker att arbetssättet har många fördelar.

– Patienterna får möjlighet att ha fokus på sin rehabilitering medan vi ser till att de får rätt insatser. Och för mig är jobbet kompetenshöjande. Jag ångrar inte en sekund att jag hoppade på uppdraget. Sara Jonerin


Relaterade artiklar