• Fastighetsteknikern Per-Arne Persson på Universitetssjukhuset i Örebro har lärt upp nyanställda som tjänar flera tusen kronor mer i månaden. Från vänster Malin Eriksson Söderlund och Petra Strömgren Fredin i Vision-avdelningen.

Fackligt

Kräver mer lön för trotjänare

27 januari 2020

Att nyanställda kommer in på en högre lön än de som har jobbat länge på arbetsplatsen är ett problem som ofta har uppmärksammats av Visionmedlemmar. Nu vill Vision i Region Örebro län att arbetsgivaren ska göra en övergripande satsning på erfaren personal.

– Vi har försökt få igenom en sådan här satsning i flera år, men arbetsgivaren har inte varit intresserad, säger Malin Eriksson Söderlund som är ordförande i Visionsavdelningen.

Inför årets lönerevision har Vision fått stöd från chefer för vissa extra utsatta yrkesgrupper. Det gäller till exempel nya fastighetstekniker som får betydligt bättre betalt än de som jobbat länge.

– De erfarna måste lära upp de nya under drygt ett år för att de ska kunna jobba jour på egen hand. Då känns inte bra att de som jobbat här länge har mycket sämre betalt, säger Malin Eriksson Söderlund.

Dålig löneutveckling för trotjänare i vissa yrken leder också till en mycket dålig lönespridning vilket gör att det inte lönar sig att stanna länge i yrket.

– Vi hade en medicinsk vårdadministratör som gick i pension med drygt 24 000 kronor i lön medan nyutbildade utan yrkeserfarenhet går in på 22 700 kronor.

Hur tänker du att en modell för att belöna lång erfarenhet ska se ut?

– Ingen aning, men vi vill få igång en diskussion om hur vi ska lösa problemet.

Kjell Svahn, ombudsman på Vision, säger att ”erfarenhet” enligt avtalet inte är faktor som ska avgöra lönen. Vision anser att höga ingångslöner kan pressa upp lönerna för andra. Men om en nyanställd kommer in högre utan att vara skickligare ska arbetsgivaren ha en plan för hur skillnaderna ska jämnas ut.

– Det kanske inte går att göra i en enskild lönerevision, och man måste även tänka på att den nyanställda också måste ha en rimlig löneutveckling under perioden när skillnaderna jämnas ut.

Vanligt problem

  • 80 procent av de förtroendevalda i Vision har påtalat för arbetsgivaren att erfaren personal riskerar att halka efter i löneutvecklingen. Det visar en undersökning Tidningen Vision gjorde 2017.
  • 74 procent uppger att det skapar irritation på arbetsplatsen och 32 procent uppger att anställda har sagt upp sig på grund av att nya får högre lön än erfarna.

Relaterade artiklar