• Marie Udén.

Utveckling

Fler går med efter certifiering

27 januari 2020

Antalet medlemmar i Svenska tandsköterskeförbundet har ökat på senare tid. Förklaringen är certifieringen för tandsköterskor som nyligen infördes.

Efter att under ett antal år ha haft ett konstant medlemsantal har nu Svenska tandsköterskeförbundet börjat öka igen. Orsaken är bland annat den certifiering för tandsköterskor som förbundet lanserade för en tid sedan.

För att kunna bli certifierad måste man vara medlem i Svenska tandsköterskeförbundet. Både tandsköterskor med utbildningar som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan (det vill säga nyare utbildningar) och tandsköterskor med äldre utbildningar har ansökt om att bli certifierade, berättar ordförande Marie Udén.

– Det är jätteroligt att vi blir fler. Under förra året har fick vi in 268 nya medlemmar och därmed ökar vi i medlemsantal.

Vad beror det på?

– Jag tror att många har uppmärksammat initiativet och tycker att det är ett bra sätt att öka yrkesstoltheten och yrkesglädjen. Alltihop handlar ju om att höja yrkets status, säger hon.

Patricia Widergren, strateg på Vision, tycker att syftet med att införa en certifiering för tandsköterskor är gott.

– Det är bra att de lyfter vikten av att tandsköterskor ska ha en gedigen utbildning och att man vill öka yrkets status, säger hon.

Men det skulle vara bättre om en obero­ende myndighet utfärdare certifieringen, menar hon.

– Det är svårt att veta vilken betydelse en certifiering får om det inte är en myndighet som står bakom den, säger hon.


Relaterade artiklar