• Linnea Nilsdotter hoppas att certifieringen ska bli första steget mot en skyddad yrkestitel för tandsköterskor.

Utveckling

Certifiering ska stärka tandsköterskors ställning

23 september 2019

Svenska tandsköterskeförbundet hoppas att en certifiering för tandsköterskor ska öka yrkets status. Därför har de beslutat att införa en sådan och nu har ansökningarna om att bli certifierad börjat strömma in.

– Det kommer in nya varje dag. Det känns jättebra, säger Marie Udén ordförande i Svenska tandsköterskeförbundet.

I ett första steg ska alla som har en tandsköterskeexamen från en utbildning som Myndigheten för yrkeshögskolan godkänt och är medlemmar i Svenska tandsköterskeförbundet kunna bli certifierade. Som ett bevis får man ett intyg och rätten att bära förbundets brosch på arbetskläderna.

I förlängningen hoppas Marie Udén att certifieringen ska bana väg för en skyddad yrkestitel, det vill säga att tandsköterska ska bli ett legitimationsyrke.

– Vi hoppas att man ska få upp ögonen för hur mycket en tandsköterska behöver kunna. För att utföra dessa uppgifter på ett professionellt sätt behöver man en adekvat utbildning.

Linnea Nilsdotter är fackligt ombud på folktandvården i Kumla i Region Örebro län. I regionen finns många tandvårdsbiträden, det vill säga personal utan utbildning, som anställts främst för att sköta rengöring av instrument. Hon tycker att en certifiering skulle vara bra för att skilja yrkesgrupperna tandsköterska och tandvårdsbiträde åt.

– Vi är kolleger allihop, men det är viktigt och bra med tydliga yrkesroller. Om en certifiering också kan leda till att vi får en skyddad yrkestitel vore det superbra. Det skulle göra det tydligt att vi tandsköterskor bär ett stort ansvar och är aktiva behandlare.

Vision avvaktar med att uttala sig om certifieringen men välkomnar fortsatt dialog med Svenska tandsköterskeförbundet.


Relaterade artiklar