• Linda Westin är tand­sköterska på innovations­kliniken Idun i Umeå och är van att testa ny teknik.

Digitalisering

Få oroas av automatisering

27 januari 2020

Tandsköterskor tror inte att robotar och datorer ska ta över deras jobb. Det visar en undersökning från Tidningen Vision.

Ny teknik som robotar och artificiell intelligens håller på att ta över fler och fler arbetsuppgifter. Forskning visar att 53 procent av jobben i Sverige kommer att kunna automatiseras inom 20 år.

Tidningen Vision har frågat medlemmar i olika yrkesgrupper hur de ser på framtiden. Svaren visar att tandsköterskor är mindre oroliga att ny teknik ska ta över deras jobb.

Bara 7 procent av tandsköterskorna i undersökningen svarade att de kände oro inför framtiden på grund av automatisering. Det kan till exempel jämföras med medicinska sekreterare där 18 procent kände oro.

62 procent kände sig lugna vilket var den högsta andelen av alla yrkesgrupper i undersökningen.

Linda Westin är tandsköterska på innovationskliniken Idun i Umeå som ständigt testar ny teknik och arbetssätt.

– Nej jag ser inte teknikutvecklingen som ett hot, jag ser det snarare som att den kommer att hjälpa oss.

LÄS MER: Arbetsplatsbesök på Idun i Umeå

Kliniken har bland annat testat en digital receptionist men det projektet ligger för tillfället på is. Just nu satsar man bland annat på en app som ska underlätta kommunikationen mellan de anställda på kliniken.

– Den ska göra det lättare att samla den personal som behövs runt patienten så att de kan bli färdigbehandlade på en gång när de är här på undersökning, säger Linda Westin.

Enkäten visar även att relativt få ­tandsköterskor tycker att de har inflytande när ny teknik införs på arbetsplatsen. Bara 26 procent känner sig delaktiga jämfört med 43 procent bland administratörer och 63 procent bland tekniker.


Relaterade artiklar