• Kristina Bertl, tandläkare, gör ett brotthållfasthetstest med implantat. Tandtekniker Camilla Johansson i bak­grunden.­

  • Supportstrukturerna på en 3D-printad kirurgisk guideskena avlägsnas genom slipning.

  • Tandtekniker Lisa Papia håller på med termocykling (artificiell åldring) av provkroppar.

Arbetsmiljö

Banar väg för ny teknik

27 januari 2020

På tandteknikerna Camilla Johanssons och Lisa Papias arbetsplats, Futurum Innovation, forskas det kring toppmodern tandvårdsutrustning. Tanken är att bidra till en modern och säker tandvård.

Det är lite science-fiction-stämning i så gott som varje rum här på Futurum Innovation, en testbädd där innovation och forskning inom tandvård möts.

Verksamheten huserar på Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet i Tandvårdshögskolan. På en hylla ett par trappor upp står några av Futurum-medarbetarna uppradade som mini-modeller i plast i olika färger, utskrivna av en 3D-printer.

– Vi tyckte att det var en kul grej, men det beskriver också lite av det vi sysslar med, säger tandtekniker Camilla Johansson, som arbetar som test-koordinator.

3D-printningen av henne själv är orange, men den lilla figuren står förstås där den står. I stället visar den verkliga Camilla Johansson oss runt. I sin roll som test-koordinator är hon spindeln i nätet och har överblick över allt som pågår på Futurum, såväl forskning som tester och kursverksamhet.

Futurum Innovation

En testbädd inom Malmö universitet med mål att ge tandvårdens aktörer möjlighet att träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra framtidens tandvård. Vill tillhandahålla både det senaste och det som ännu inte finns på marknaden. De företag som vänder sig till Futurum får betala ett självkostnadspris för den tid som forskare och experter knutna till testbädden lägger ner, samt för utrustningen som används.

Vi går runt i korridorerna och får exempelvis se en intraoral skanner som kan användas för att ta tandavtryck utan inblandning av den traditionella, geggiga massan som måste in i munnen och ofta framkallar kräkreflexer.

– Det digitala avtrycket skickas sedan till en dator för att designa en modell och därefter till den här 3D-printern. Det går både fortare och innebär mindre obehag för patienten, säger Camilla Johansson.

Specialbyggd maskin

Hon låser upp nästa rum och visar oss en förbelastningsmaskin som undersöker hållfastheten hos nya implantatsystem. Maskinen, som är specialbyggd för ändamålet, har tio cylindrar. De trycks upp och ned, timme efter timme, och belastar varje provkropp. Det är för att åldra materialet på artificiell väg och undersöka att det verkligen håller, säger Camilla Johansson.

– Utmattningstestet ska pågå i flera miljoner cykler. Det skulle vara ganska jobbigt med strömavbrott i slutet av testperioden, tillägger hon med ett skratt.

Men här i Futurums korridorer pågår som sagt även ständigt undervisning och forskning, verksamheten är ju en del av universitetet. Man har dessutom mycket kontakt med arbetslivet.

Tandsköterskeutbildningar i regionen kommer hit på studiebesök och många kliniker förlägger utbildningar här när de exempelvis vill förkovra sig i en ny metod eller utrustning. Överallt syns också universitetsstudenter. Vi passerar ett undervisningsrum med en kurs blivande tandtekniker som djupt koncentrerade, iklädda labbkläder, sitter och vaxar upp tandkronor i skalenlig, men uppförstorad storlek.

– Det är lättare att börja med större modeller för att lära sig morfologin* och öva upp tekniken, säger tandtekniker Lars Olsson.

Camilla Johansson förklarar att Futurums verksamhet dessutom engagerar i princip samtliga av tandvårdshögskolans discipliner och professioner, för det är inte bara faktiska produkter och utrustning som studeras och utvärderas.

– Det kan också vara nya metoder, som till exempel hur man kan behandla patienter med stor tandvårdsrädsla. Vår ständiga samverkan mellan akademi, tandvård, företag och industrin kräver ett stort nätverk.

Vår ständiga samverkan mellan akademi, tandvård, företag och industrin kräver ett stort nätverk.

Började som pilotprojekt

Vi backar bandet till start och får veta att Futurum Innovation föddes som ett pilotprojekt år 2014. De första tre åren finansierades av bland andra den statliga innovationsmyndigheten Vinnova med 15 miljoner kronor. Nu är den perioden över och Futurum ska stå på egna ben.

– Men eftersom vi är en verksamhet inom universitetet, som ju är en statlig myndighet, får vi heller inte gå med vinst. Vårt uppdrag är att göra oberoende, vetenskapliga labb- och kliniska studier samt testa produkter och metoder för marknaden. Vi vill vara med och bidra till att skapa en mer säker och seriös tandvård, säger Camilla Johansson.

Det är framför allt mindre och medelstora innovationsföretag som tar kontakt, konstaterar hon. De har inte alltid den kliniska och tandtekniska kompetensen själva, medan de större företagen ofta har egna utvecklings- och forskningsavdelningar.

– Men de kanske å andra sidan inte alltid är helt oberoende.
Efter ett genomfört forsknings- eller testprojekt på Futurum får innovatören med sig en rapport som i vissa fall resulterar i en vetenskaplig publikation.

– Ofta ger vi förslag på förändringar och de flesta tar till sig dem, de är seriösa och vill leverera bästa möjliga till marknaden.

Vi möter upp Camilla Johanssons kollega Lisa Papia, som också är tandtekniker och sitter i Futurums styrgrupp. Hon kommer just från undervisning med studenter och konstaterar att digitaliseringen påverkar tandvårdssektorn stort.

– Samtidigt är mycket av den moderna utrustningen väldigt dyr. Mindre kliniker har sällan råd att skaffa det senaste. Det gör att vi hela tiden måste tänka i två spår, också när vi utbildar studenter, säger Lisa Papia.

Den som jobbar inom dagens tandvård måste alltså kunna hantera både de traditionella analoga metoderna, samtidigt som det krävs digital och högteknologisk kompetens.

– Det är en stor utmaning för branschen och de olika professionerna inom tandvården, men det här är en plats där vi har vi möjlighet att bidra, säger Lisa Papia.

* Läran om skillnaderna och likheterna mellan organismers anatomi.


Relaterade artiklar