• ”Lagan har ett stort uppsamlingsområde och vi ligger hyfsat långt ner längs åns förlopp. Det kom otroliga vattenmängder, 150 kubikmeter per sekund”, säger Mikael Andersson.

Miljö

Kraftiga översvämningar utreds

14 april 2020

Nu utreds de kraftiga översvämningarna i landets södra och västra kommuner. Tanken är att hitta förebyggande åtgärder inför kommande skyfall och höga flöden.

– Vi pustar ut för tillfället och önskar oss inte några större nederbördsmängder, säger Mikael Andersson, insatsledare på Räddningstjänsten i Ljungby.

Vattnet från Lagan står fortfarande högt i kommunen men är inte på de kritiska nivåerna från slutet av februari.

Risk för ras och skred

Räddningstjänsten tog då hjälp av Försvarsmakten och hemvärnet för att rädda viktig infrastruktur från det framforsande och stigande vattnet. Ingenjörstrupperna i Eksjö gjorde en specialkonstruktion för att förhindra att en bro gav sig iväg.

Man byggde invallningar runt det kommunala reningsverket så att det inte skulle svämmas över. Ett tag såg det ut som att man skulle behöva leda om trafiken från nya till gamla E4:an.

– När vattnet nu drar sig undan finns risk för ras och skred på branta ställen, säger Mikael Andersson.

"Något vi får leva med"

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gett länsstyrelserna i Halland, Blekinge och Kronoberg i uppdrag att dokumentera översvämningsläget och återrapportera till myndigheten. Syftet är att planera förebyggande åtgärder inför kommande skyfall och höga vattenflöden.

– Vädret blir mer extremt, både torrare och blötare. Skiftningarna mellan dessa vädertyper är något vi får leva med är min killgissning, säger Mikael Andersson.


Relaterade artiklar