• Arbetsmarknadshandläggarna Pia Agmyr och Helena Stensson i Halmstad får mer att göra när Arbetsförmedlingen stänger kontor i grannkommunerna.

Arbetsmarknad

Ökat tryck på handläggare

2 december 2019

Arbetsförmedlingen bantar kraftigt och effekterna märks redan för kommunernas arbetsmarknadshandläggare. Helena Stensson i Halmstad får svårare att göra sitt jobb.

Arbetsförmedlingens beslut att stänga 132 kontor runtom i landet under 2019 och 2020 ökar trycket på socialtjänsten. Det går ut över dem som står längst från arbetsmarknaden och antalet personer som behöver ekonomiskt bistånd ökar nu enligt siffror från SKL.

Framför allt är det arbetsmarknadshandläggarna i kommunerna som drabbas av stängningarna. Effekterna av dem blir krångligare och mer tidskrävande handläggning, visar vår rundringning bland arbetsmarknadshandläggare i ett antal kommuner.

Arbetsförmedlingens kontor i Falkenberg, Hylte och Laholm tillhör dem som kommer att avvecklas. Detta påverkar arbetsmarknadshandläggarna i Halmstad.

– Vi har länge haft ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och det här kommer att göra det mycket snårigare med längre beslutsvägar till exempel när någon ska ut på praktik. Det kommer säkerligen öka inflödet för mig som arbetar med personer som uppbär ekonomiskt bistånd, säger Helena Stensson, arbetsmarknadshandläggare i Halmstad kommun.

Blivit svårare

Hennes kollega Pia Agmyr, som bland annat jobbar med att ordna praktikplatser i kommunens förvaltningar till arbetssökande, håller med.

– Jag är den som ska placera ut praktikanter i förvaltningarna och jag behöver ha tät kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen och det har blivit svårare. Det märks att de har mer ”på sig” och mindre tid att svara i telefon. Det är också lite rörigt och svårt att veta vem man ska vända sig till.

Både Helena Stensson och Pia Agmyr möter många människor som har olika neuropsykiatriska diagnoser och som är beroende av den personliga kontakten med Arbetsförmedlingen.

– Jag är mycket för den personliga servicen och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden har svårare att ta för sig när inte Arbetsförmedlingen finns, säger Pia Agmyr.

Det står klart att glesbygdskommunerna drabbas värst av neddragningarna. Anders Rosell, arbetsmarknadshandläggare i Orsa berättar att han blev rejält förvånad när han läste att Arbetsförmedlingens kontor i Orsa skulle stängas. Själva det fysiska kontoret försvann nämligen för flera år sedan.

– Vi har ett par handläggare som haft sina kontorsplatser hos oss på arbetsmarknadsenheten och nu vi vet inte hur det kommer att bli med dem i framtiden.

I Dalarnas län slår nedläggningarna hårt. Kontoren som blir kvar är Mora, Avesta, Falun och Borlänge. För de Orsabor som vill ha kontakt med Arbetsförmedlingen så är det Falun som gäller. Det kan blir bekymmersamt, tror Anders Rosell.

– Många av våra klienter har dålig ekonomi och svårt att ta sig till
Mora.

Oro över framtiden

Johan Roos Högberg är arbetsmarknadskonsulent i Ragunda kommun. Han är oroad över bygdens framtid när Arbetsförmedlingen stänger i centralorten Hammarstrand.

– Det påverkar oss mycket. På ett övergripande plan handlar det om att vi vill ge service för att det ska fungera bra att bo på landsbygden. Men servicen monteras ned och nu har vi inte Arbetsförmedlingen att hänvisa till.

– När det gäller mitt arbete så ser jag en stor risk för att jag får ta över mycket av det som Arbetsförmedlingen gör. Men allt är väldigt nytt. Vi ska ha samverkansmöte snart.

– Vi har haft en bra samverkan med handläggarna ända ner på individnivå. Vi förlorar en medspelare, vilket kommer att drabba individen.


Relaterade artiklar