• Behandlingsassistenten Layla Neubeck har flera gånger blivit misshandlad på sina jobb på HVB-hem och LSS-boenden. Hon anser att många arbetsgivare brister i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljö

HVB bryter mot lagen

21 januari 2020

Var tredje anställd vid HVB- och LSS-hem är osäker på hur man bör agera vid hotfulla situationer, visar Tidningen Visions granskning.

Fyra av tio anställda vid HVB- och LSS-hem har blivit utsatta för våld, visar Tidningen Visions undersökning.

Enligt Arbetsmiljölagen måste arbetsgivare vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivaren ansvarar också för att personalen känner till regler och rutiner så att alla vet hur de ska agera vid hot och våld.

Läs mer: Hela undersökningen här.

Men vår granskning visar att nära var tredje anställd inte har fått tydliga instruktioner. Allra sämst är det på privata boenden där 36 procent inte har informerats.

– Det är väldigt allvarligt och alldeles för höga siffror, säger Eva Karsten, projektledare för Arbetsmiljöverkets nationella insats om hot och våld på LSS-boenden och HVB-hem.

Bryter dessa LSS-boenden och HVB-hem mot lagen?

– Ja, arbetsgivaren har en skyldighet att se till att alla känner till rutinerna, säger hon.

En förklaring kan vara att HVB- och LSS-boenden har stor personalomsättning. En annan förklaring kan vara att rutinerna som finns är dåligt anpassade till verkligheten eftersom de är framtagna på en HR-avdelning utan medverkan av personal och fack.

– Det kan innebära att det inte går att följa rutinerna i praktiken och att personalen tvingas improvisera och hitta egna lösningar. Det leder till otydlighet och osäkerhet som kan öka risken för hot och våld ytterligare, säger Eva Karsten.


Relaterade artiklar