• ”Jag vill inte tala illa om kolleger, men man vill kanske inte ha en musikpedagog bredvid sig när en brukare håller på att slå sig in genom väggen. Med erfarenhet och rätt kunskap kan man varna varandra när det blir hotfullt”, säger Layla Neubeck.

Arbetsmiljö

Våldet var vardag på Laylas jobb

25 oktober 2019

Behandlingsassistenten Layla Neubeck har blivit misshandlad på jobbet flera gånger. Skyddsombudet Christian Palla tog strid för arbetsmiljön på sitt jobb.

Layla Neubeck hade jobbat på HVB-hemmet för utåtagerande personer i ett par månader när det hände. Hon hängde upp skurmoppar på farstubron när en boende tog bort dem och förklarade att de inte skulle vara där. När hon hängde tillbaka dem blev mannen rasande.

– Han lyckades slå omkull mig och ta tag i mitt hår. Jag tror att jag stod på knä medan han matade in slag efter slag. Jag var övertygad om att han skulle slå ihjäl mig, säger Layla Neubeck.

Till slut lyckades en kollega gå emellan. Det slutade med en blåtira och massor av tappat hår. Layla Neubeck kontaktade varken polis eller sjukvård.

– Jag ville inte lämna kollegerna i sticket, man kan väl kalla det dumhet eller förnekelse.

Jag tror att jag stod på knä medan han matade in slag efter slag. Jag var övertygad om att han skulle slå ihjäl mig.

Layla Neubeck

Några dagar senare var det dags igen när en annan boende misshandlade henne. Ingen uppmanade henne att åka till sjukhus.

– Jag fick så ont i käken att jag var tvungen att skära upp maten i småbitar för att kunna äta.

Efter den andra misshandeln blev Layla Neubeck nedstämd och tappade lusten att jobba. Chefen uppmanade henne att söka vård och hon blev sjukskriven för utmattning och stress.

Hur tycker du att arbetsgivaren skulle ha agerat?

– Tagit tag i situationen med en gång, kanske omplacerat mig eller satt in mer personal.

Fram till för ett par veckor sedan hade Layla Neuback en provanställning på ett LSS-boende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. När företagsledningen ville placera en utåtagerande person på boendet sade Layla Neuback och flera kolleger ifrån. De ansåg att de inte hade tillräcklig kompetens och befarade att det skulle bli otryggt för de boende.

– Arbetsgivaren struntade i vad vi sade och nu har de flesta som med provanställningar fått sluta.

Layla Neuback säger att det finns en tydlig känsla av att dra ned på kostnader så mycket som möjligt där hon har jobbat. Hon efterlyser också högre kompetens hos personalen.

Fört en lång kamp

Alt-textChristian Palla. Foto: PrivatChristian Palla är behandlare och skyddsombud på ett annat HVB-hem, Gringelstad HVB, i Kristianstad som ägs av Nytida som ingår i Ambea-koncernen. Han har fört en lång kamp för bättre arbetsmiljö.

Hösten 2018 upptäckte han att ledningen inte rapporterade allvarliga händelser om hot och våld till Arbetsmiljöverket trots att man är skyldig att göra det.

– Jag fick aldrig några kopior på tillbudsanmälningar. Jag försökte länge samverka och uppmana arbetsgivaren att anmäla. På ett möte sade en av cheferna att ”Vi ska inte besvära Arbetsmiljöverket med onödiga anmälningar”, säger han.

Christian Palla påpekade vikten av att anmäla tillbud i förebyggande syfte för att minska risken för hot, våld och arbetsskador. Men inget hände.

Till slut kontaktade han Arbetsmiljöverket som bad honom ta fram alla avvikelser ett år tillbaka samt övriga viktiga tillbud. Han fick fram minst 58 allvarliga händelser från 2015. Bland annat hade en anställd blivit hotad att få skallen inslagen och därefter knuffad ut i en trafikerad gata.

Kritik efter inspektion

Arbetsmiljöverkets inspektion resulterade i svidande kritik. Boendet hade inte tillräckligt undersökt och bedömt risker för hot och våld, chefer saknade kunskaper, tillbuden tonades ned av cheferna och skyddsombudet fick inte alltid vara delaktigt.

– Våld kan alltid finnas i vår bransch. Men när det inträffar ska det dokumenteras och utredas så att man kan agera bättre nästa gång.
I oktober kom Arbetsmiljöverkets beslut. Ensamarbete förbjuds om de som jobbar inte kan få hjälp inom tio minuter. Brott mot det kan kosta 50 000 kronor i vite. Dessutom måste företaget rätta till alla brister vid ett vite på 80 000 kronor.

Chef: "Går igenom bristerna"

Maria Edelswärd-Karlsson, regionchef på Nytida, håller med om att arbetsmiljöarbetet har fungerat dåligt på Gringelstad HVB.

– Nu går vi igenom bristerna punkt för punkt. Anmälningarna är en sak som inte har fungerat. Det har berott på bristande kunskaper hos den som hade arbetsmiljöansvaret. Vi har gjort en ny rutin för det nu.
Christian Palla är försiktigt optimistisk efter Arbetsmiljöverkets förelägganden.

– Jag hoppas arbetsgivaren seriöst beaktar vår riskbedömning som bland annat bygger på Arbetsmiljöverkets utredning.  

HVB och LSS

  • Det finns 996 HVB-hem (oräknat hemmen för ensamkommande). Av dem är 241 offentliga och 755 privata. Av de privata ägs 684 av aktiebolag.
  • Av 4 815 LSS-boenden är 3 788 offentliga och 1 027 privata. 777 av de privata ägs av aktiebolag.
  • Samtliga finansieras med skattepengar.

Källa: Inspektionen för vård och omsorg


Relaterade artiklar