• ”Läget är alarmerande”, säger Björn Cárdenas, arbetsmiljöstrateg på Vision.

Arbetsmiljö

”Ensamarbete ska inte förekomma”

25 oktober 2019

Det ska kännas i plånboken för de arbetsgivare som inte bemannar tillräckligt, anser Björn Cárdenas, arbetsmiljöstrateg på Vision.

– Vi visste att det var illa men både er undersökning och Arbetsmiljöverkets inspektioner visar att läget är alarmerande, säger Björn Cárdenas.

Eftersom HVB och LSS är utsatta verksamheter med en påtaglig risk för hot och våld, anser Vision att ensamarbete inte hör hemma där.
Men bemanningsfrågan kan vara svår att hantera för Arbetsmiljöverket, enligt Björn Cárdenas.

– Det är lättare att säga ”Ni måste göra fler ­riskbedömningar” än att kräva att en arbetsgivare anställer en behandlingsassistent till, säger han.

Ekonomiskt kännbart

Han anser att Arbetsmiljöverket bör utreda skärpta sanktionsmöjligheter vid hot och våld. Om man förenade föreskrifterna med direkta sanktionsavgifter skulle arbetsgivare kunna få betala en sådan avgift på en gång när något allvarligt har hänt eller myndigheten hittar allvarliga brister. I dag kommer sanktioner först senare, via vitesförelägganden, om det framkommer att arbetsgivaren inte bättrat sig.

– Det måste bli mer ekonomiskt kännbart att inte följa regelverket, säger Björn Cárdenas.

Både kommunala och privata arbetsplatser har hemläxor att göra. Men de högre siffrorna för de privatanställda tyder på att utmaningen är störst på privata boenden. Eftersom ekonomin har direkt bäring på personaltätheten och arbetsmiljön tycker Björn Cárdenas att kopplingen till vinstuttagen i Tidningen Visions granskning är intressant.

– Det får sannolikt efterverkningar på bemanningen om man tar ut pengar ur verksamheten. En del av det som delats ut från aktiebolagsdrivna boenden skulle man ha kunnat använda till en ökad bemanning, säger han.

IVO utreder

I våras gav regeringen Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i uppdrag att utreda förekomsten av missförhållanden inom HVB. Uppdraget ska redovisas för socialminister Lena Hallengren (S) senast den 22 februari nästa år.

– Tillräcklig bemanning är en förutsättning för en god arbetsmiljö och helt avgörande för att HVB- och LSS-boenden ska vara attraktiva arbetsgivare. Som socialdemokrat anser jag alltid att skattepengar ska användas till det som de avsatts för, säger hon.  

Läs en längre intervju med Lena Hallengren här.


Relaterade artiklar