Avtal

Lägger miljoner på chefsutköp

21 januari 2020

Allt fler kommunala chefer köps ut från jobbet. Förra året betalade kommunerna ut över 100 miljoner kronor i avgångsvederlag, visar tidningen Chefen i Fokus kartläggning.

Tidningen Chefen i fokus har frågat kommunerna hur mycket de har betalat ut i avgångsvederlag till chefer åren 2012, 2015 och 2018.

Det första året betalade de 196 kommunerna som svarat på undersökningen ut 54 miljoner kronor till chefer. Förra året var summan uppe i drygt 100 miljoner kronor, en ökning med 85 procent. Antalet utköpta chefer ökade från 124 till över 200.

De vanligaste orsakerna som arbetsgivare anger är bristande förtroende från kommunstyrelsen eller förvaltningsledningen, ny inriktning på verksamheten, omorganisation, bristande duglighet eller misskötsamhet.

Maud Gustavsson, chefsombudsman på Visions center i Linköping, är inte särskilt förvånad över sifforna.

– Ofta när det blir problem på arbetet väljer man den enkla vägen, att byta ut chefen, och tror att det ska lösa saken.

Maud Gustavsson anser att arbetsgivaren måste inleda en dialog med chefen där målet är att få verksamheten att fungera bra.

– Jag vill att man tittar på den organisatoriska frågan mer och inte bara jaga pengar. Vad har chefen för stöd när det gäller ekonomi och hr? Det känns som att organisationerna är så slimmade att de inte har tid med den dialogen.


Relaterade artiklar