Avtal

Kommuner lägger miljoner på utköp av chefer

11 november 2019

Över 100 miljoner kronor. Så mycket pengar la kommunerna på utköp av chefer under förra året. Totalt handlar det om över 200 ­chefer som kommunerna velat bli av med.

Bristande förtroende från kommunstyrelsen eller förvaltningsledningen, ny inriktning på verksamheten, omorganisation, bristande duglighet eller misskötsamhet. Skälen kan variera när arbetsgivare i ­kommuner vill göra sig av med en chef. Men en sak är säker. Det blir allt vanligare att chefer köps ut från sina jobb.

Chefen i Fokus undersökning som nästan 200 kommuner har svarat på visar att de betalade ut sammanlagt drygt 100 miljoner kronor i avgångsvederlag till chefer förra året. Under 2012 var summan 54 miljoner. Även antalet chefer som köps ut har blivit fler. Under 2018 köptes drygt 200 chefer ut mot 124 chefer sex år tidigare.

Maud Gustavsson har jobbat som personlig ombudsman för chefer på Visions center i Linköping sedan 2012. Hon är inte särskilt förvånad över sifforna.

– Nej, det är en tendens jag sett under de år jag jobbat som personlig ombudsman för chefer. Jag ser lite för ofta att när det blir problem väljer arbetsgivaren det som kan tyckas vara den enkla vägen, att byta ut chefen, och tror att det ska lösa saken. Men man måste reflektera mer över varför det inte fungerar.

När det blir problem väljer arbetsgivaren det som kan tyckas vara den enkla vägen, att byta ut chefer

Maud Gustavsson, personlig ombudsman för chefer

Maud Gustavsson säger att hon mest träffar första linjens chefer inom social omsorg och att de har en väldigt tuff arbets­situation. Hon säger att det är viktigt att ta tag i problemen så fort som möjligt, som konflikter, budgetunderskott eller andra svårigheter på arbetsplatsen.

– Chefen är också en medarbetare som har rätt till stöd för att komma tillrätta med eventuella problem. Arbetsgivaren måste föra en dialog med chefen där målet är att man tillsammans ska få verksamheten att fungera bra. Jag skulle vilja att man tittade på den organisatoriska frågan mer och inte bara jaga pengar. Vad har chefen för stöd när det gäller ekonomi, it och hr? Men ibland känns det som att organisationerna är så slimmade och tajta att man inte tar sig tid med den dialogen.

Sex utköpta chefer i Haninge

Gunilla Ejefors Lublin är HR-direktör i Haninge kommun som under 2018 köpte ut sex chefer, tre på socialförvaltningen, två på utbildningsförvaltningen och en på äldreförvaltningen. Hon vill inte uttala sig om de enskilda fallen men säger att det finns flera skäl till att arbetsgivare väljer avgångsvederlag i vissa situationer när man vill avsluta en anställning.

– Man kanske inte vill gå in i en arbetsrättslig process för att den tar lång tid och för att det finns en osäkerhet om utgången om man prövar saken i arbetsdomstolen. Det kan också vara så att chefen själv vill avsluta sin anställning om man gör upp om det under mer kontrollerade former, säger hon.

Den vanligaste orsaken till att Haninge kommun betalar ut avgångsvederlag är enligt Gunilla Ejefors Lublin ”att verksamheten får en annan inriktning och kräver ett annat ledarskap”.

– Ett exempel som är aktuellt i Haninge och säkert flera kommuner är att chefen har förmågan att sätta sig in i framtidens teknik och framtidens kompetensbehov och att man arbetar strategiskt med den frågan. Det kräver förändrade arbetssätt och en förändrad syn på ledningen. Då kanske vissa chefer väljer att lämna över till någon annan.

Chefer med egen stil

Gunilla Ejefors Lublin säger att det är ganska vanligt att chefer och ledare har en viss stil och egna hjärtefrågor. När det då blir en ny inriktning gäller det att ha förmåga att ta sig an den och ha en vilja att utveckla sig själv och sitt ledarskap.

– Har chefen inte förmågan eller viljan eller kanske till och med vill göra något utanför Haninge kommun tycker jag det är bra för alla parter om man hittar en lösning, säger Gunilla Ejefors Lublin.

Maud Gustavsson på Vision håller med om att det i vissa fall kan finnas något positivt med ett avgångsvederlag. Finns det inte längre något förtroende för chefen kan det vara lika bra för hen att söka sig vidare i arbetslivet.

– Det behöver inte bara vara något negativt att arbetsgivaren vill hjälpa någon att komma vidare, att ge chefen en chans att ställa om till ett nytt jobb. Man kan se det som ett antal månadslöner för att komma på banan igen och få ett nytt arbete, säger hon.

Fick skulden

Tina Niinisalo är chefsombudsman på Visions center i Göteborg. Hon har just avslutat ett utköps­ärende i en kommun där hon anser att chefen orättvist fick skulden för att en personalgrupp inte fungerade.

Gruppen hade redan tidigare haft problem och för ett och ett halvt år sedan fick chefen jobbet med uppdrag att genomföra förändringar och lösa problemen. Till en början fick hon med sig gruppen men när medarbetarna fick klart för sig att det verkligen skulle bli förändringar vände de sig emot henne.

– De gick till personangrepp, sa att hon var en dålig chef och att de var rädda för henne. Efter en tid fick gruppen arbetsgivaren med sig och då var det i stället chefen som var problemet, trots att hon ledde tre andra personalgrupper som fungerade bra.

Tina Niinisalo säger att det här är den vanligaste typen av ärenden hon möter. Cheferna får inte förutsättningar för att göra ett bra jobb och när det blir problem på arbetsplatsen får de dåligt stöd från sina egna överordnade.

– Den här chefen valde att sluta med ett avgångsvederlag för att hennes hälsa och självförtroende tog stryk. I stället för att stötta henne vände sig cheferna sig emot henne, säger Tina Niinisalo.

Vad är det viktigaste att tänka på om man blir erbjuden ett avgångsvederlag för att cheferna vill att man ska sluta?

– Ta kontakt med din fackliga organisation i ett tidigt skede så att du har någon att bolla alla frågor och alternativ med. Det är viktigt så att man inte gör något man ångrar senare.

Här skedde flest utköp 2018
Kommun Antal utköpta chefer Totalt antal chefer
Göteborg 13 1915
Malmö 11 1484
Uppsala 10 624
Haninge 6 283
Sundsvall 6 354
Kumla 6 84
Nacka 5 210
Uppvidinge 4 47
Sala 4 111