• ”Vi fick en bra utdelning”, säger Lotta Dahl, Visions ordförande i Region Östergötland – en region där Visions medlemmar fick bland de bästa lönepåslagen av alla.

  • Lönepåslaget för 2020 skiljer sig stort beroende på var i landet du jobbar.

Lön och villkor

Karta: Jämför regionernas löneökning

19 april 2021

Löneökningen 2020 för Visionsmedlemmar som är anställda i landets regioner skiljer sig stort. Det visar Tidningen Visions granskning. De nya lönerna är nästan ett år försenade på grund av pandemin och det uppskjutna avtalet.

Från en löneökning på 3,2 procent i snitt för Visions medlemmar i Västerbotten till 2,0 procent i Norrbotten. Så stor är skillnaden mellan regionerna visar Tidningen Visions granskning av lönerna för 2020.

I bottenskiktet ligger också Västernorrland. Visions ordförande Ylva Byström är missnöjd både med utfallet på 2,1 procent och med hur själva löneprocessen har fungerat. Eller snarare inte fungerat.

Alt-textYlva Byström, Visions ordförande i Västernorrland.

– Vi fick ingen tid att skapa en dialog kring lönerna, många medlemmar hade varken medarbetarsamtal eller lönesamtal. När avtalet väl blev klart i november skulle de nya lönerna bara ut så fort som möjligt. Löneprocessen har varit i stort sett obefintlig, säger hon.

"Det går om man vågar"

Ylva Byström tycker att det känns som ett förlorat år. Någon ordentlig analys av vilka yrkesgrupper som borde lyftas gjordes aldrig. Inom vissa verksamheter har till exempel alla medicinska sekreterare dragits över en kam och fått 500 kronor i påslag. Men det finns goda exempel även i Västernorrland, påpekar hon:

– Tandsköterskornas chefer har ansträngt sig för att ge individuella lönepåslag utifrån medarbetarnas prestation. Det går om man bara vågar.

Faktaruta: Hur bra var löneökningen?

Så tycker Visions ordföranden i regionerna.

Mycket bra: 0 %

Bra: 18 %

Varken eller: 47 %

Dålig: 29 %

Mycket dålig: 6 %

 

Fakta: 5 prioriterade yrkesgrupper:

Här är de yrkesgrupper i Vision som flest regioner har satsat på.

  1. Första linjens chefer
  2. Tandsköterskor
  3. Ingenjörer
  4. Medicinska sekreterare
  5. Tekniker

Visions medlemmar i Västernorrland fick lägre snittlöneökning än regionens samtliga anställda. Det förklarar Gun-Britt Hägglund Strandh, förhandlingschef hos arbetsgivaren Region Västernorrland, så här:

– Bortsett från tandsköterskorna har Visions yrkesgrupper inte varit prioriterade i den här löneöversynen. De som vi satsade extra på är bland andra sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och specialistsjuksköterskor.

Det blev en rekordsnabb löneprocess när det nya avtalet blev klart i november. I Västernorrland bestämdes att de nya lönerna skulle betalas ut i februari, men kanske var det en alltför tajt tidsplan, konstaterar Gun-Britt Hägglund Strandh så här i efterhand:

– Jag hade nog önskat att vi hade betalat ut lönerna i mars i stället. Då hade vi fått mer tid till en ordentlig löneprocess, säger hon.

"Vi fick bra utdelning"

Region Östergötland ligger i toppskiktet, där fick medlemmarna 3 procent i snitt, och Visions ordförande Lotta Dahl är nöjd:

– Vi fick en bra utdelning. Vi har också haft en bra dialog om vilka yrkesgrupper som ska få lite extra. Det blev riktade lönesatsningar på ekonomiadministratörer, administratörer inom HR/lön och personalhandläggare, säger hon.

Alt-textLotta Dahl, ordförande för Vision Östergötland.

Trots att avtalet blev klart först i november tycker Lotta Dahl att löneprocessen överlag har fungerat bra.

– Arbetsgivaren jobbade stenhårt för att våra medlemmar skulle få nya lönen och de retro­aktiva pengarna redan på decemberlönen. På de flesta arbetsplatser har man ändå hunnit med både lönesamtal och resultatsamtal på ett bra sätt.

Vårdförbundets medlemmar fick högre påslag

Den genomsnittliga löneökningen för alla anställda i Region Östergötland var 3,3 procent, vilket är den högsta siffran i hela landet. Arbetsgivaren Region Östergötlands chefsförhandlare Torbjörn Eriksson förklarar att en satsning på Vårdförbundets medlemmar, som fick hela 4,8 procent, lyfter snittet.

– Men även Visions utfall står sig bra i förhållande till andra fack. Det är bara Vårdförbundets siffror som sticker ut, konstaterar han.

En titt över landet bekräftar den bilden. I nästan alla av de 21 regionerna ligger den genomsnittliga löneökningen för Vårdförbundets medlemmar över snittet både för Visions medlemmar och för alla regionanställda sammanräknat.

Löneöversynen 2020 har med andra ord inneburit en satsning på sjuksköterskor i flera regioner. Störst var löneökningen i Kronoberg där Vårdförbundets medlemmar fick 5,3 procent. I Region Jönköping var siffran 4,7 procent.

Tiotal yrkesgrupper prioriterades i Jönköping

Vad det mycket speciella coronaåret och den pressade arbetssituationen för vårdpersonalen har betytt för löneökningarna är svårt att sia om. I både Kronoberg och Jönköping är det politiska beslut som fattades före pandemin som ligger bakom satsningarna.

I Region Jönköping har ett tiotal yrkesgrupper prioriterats. Här fanns visserligen tandsköterskorna med på ett hörn, men de stora satsningarna gjordes bland annat på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, audionomer och biomedicinska analytiker.

Enligt regionens förhandlingschef Sven Fägerskjöld rör det sig om en långsiktig satsning på yrkesgrupper som domineras av kvinnor, jobbar kliniskt och enligt en arbetsvärdering bedöms släpa efter lönemässigt.

– Det är inget tack för arbetet under pandemin, men det är klart att det känns bra att de här grupperna som har slitit hårt får lite extra, säger han.

Vision förhandlingschef: "Oro för vissa regioner"

Att löneökningarna för Visions medlemmar ligger i spannet 2 till 3,2 procent, tycker Visions förhandlingschef Eva-Lotta Nilsson låter väntat.

– Jag kan inte säga att jag är nöjd, men jag är lättad eftersom jag har känt en oro att vi kanske inom vissa regioner skulle hamna lågt. Det har varit debatt om vilka yrkesgrupper som är värda mest och även om våra medlemmar inte jobbar mitt i den patientnära vården så har man ändå befunnit sig i verksamheter som har varit det.

Att enbart se på yrkesgrupperna i sig i revisionstider tycker hon går emot det individuella lönesystemet.

– Jag tycker naturligtvis att en grupp som har varit otroligt belastad och jobbat patientnära ska premieras, men vi vill ju ha individuella löner och jag vet att det finns medlemmar inom våra grupper som också är värda höga löneökningar. Vi tror på att en bättre lönespridning gynnar kollektivet, säger Eva-Lotta Nilsson.  

Fakta: Två löneprocesser tätt inpå varandra

Förhandlingarna om ny lön 2020 blev ordentligt uppskjutna på grund av corona. Hur har det påverkat löneökningarna?

–  Det kan vara så att det totala utfallet blev lite lägre på grund av förseningen. Lönesamtalen och resultatsamtalen fick göras i en hast efter att avtalet blev klart i november. I princip hela 2020 hade passerat och det kan ha varit svårt för arbetsgivarna att ha koll på vad medarbetarna presterade under 2019, säger Kjell svahn, ombudsman på Vision.

I någon region har Visions medlemmar inte fått 2020 års löneökningar ännu och samtidigt ska nya lönen för 2021 snart vara klar. Det låter rörigt.

– Vi får hoppas att 2020 års lönerevision är avklarad vid det här laget, det är nog bara själva utbetalningen som släpar efter på några håll. Många har redan kommit igång med årets löneprocess så det ska nog inte vara några problem.

Vad tror du om löneökningarna 2021?

– Att de kommer ligga i nivå med det så kallade märket, mellan 2,5 och 3 procent, och ge reallöneökningar för de flesta medlemmar.


Relaterade artiklar