• Pierre Palmehed tycker att det höga betyget i Trosa är berättigat. ”Visions medlemmar tycks trivas på jobbet”, säger han.

Arbetsmiljö

Trosa har nöjdast medarbetare i landet

19 april 2021

För tredje året i rad hamnar Trosa på prispallen när det gäller nöjda medarbetare. Tillgängliga chefer som visar tillit är en förklaring.

– Vi har ett tajt samarbete över förvaltningsgränserna och korta beslutsvägar. Våra chefer är duktiga på att visa uppskattning och har
täta uppföljningssamtal i pågående projekt. Det är högt i tak.

Så förklarar Pierre Palmehed, ordförande i Vision Trosa, att kommunen hade högst andel nöjda medarbetare i 2020 års enkät om Hållbart medarbetarengagemang (HME).

94 kommuner deltog

Enkäten har tagits fram av bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den innehåller nio påståenden som medarbetarna
ska ta ställning till, bland annat ”Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete” och ”Min närmaste chef visar förtroende för mig”. Svaren
omvandlas till ett index mellan 1 och 100.

94 kommuner genomförde enkäten 2020. Trosa har hamnat i toppen tre år i rad, med ett index på mellan 84 och 86.

Öppen dörr till förvaltningschefen

Pierre Palmehed är själv systemförvaltare på skolförvaltningen och jobbade tidigare med IT under kommunstyrelsen. Organisationen
har varit platt på båda ställena.

– Man kan ta ett steg rakt in till förvaltningschefen och ta upp det som behövs, säger han.

Trosas invånarantal ökar med fyra–fem procent varje år. Det senaste året har man omorganiserat och plockat in två mellanchefer. Men kommunen är fortfarande liten, vilket kan bidra till de korta beslutsvägarna


Relaterade artiklar