• Gunvi Dahlström, ordförande för Vision i Jämtland Härjedalen ser fram emot revisionen 2021.

Lön och villkor

Jämtland hoppas på höga löner 2021

19 april 2021

Visions medlemmar i Jämtland Härjedalen är besvikna på lönerevisionen 2020. Men när 2021 års löneprocess nu är i gång ser det ljusare ut enligt ordförande.

Snittet för löneökningen 2020 för Visions medlemmar i Region Jämtland Härjedalen hamnade precis som vid lönerevisionen 2019 på 2,1 procent. Enligt Gunvi Dahlström, Visions ordförande i regionen, var besvikelsen tydlig bland medlemmarna:

– Vi ser att våra stora grupper, som tandsköterskor och medicinska sekreterare, hålls nere lönemässigt och står stilla. Medlemmarna är otroligt ledsna och funderar på att börja titta efter jobb på andra orter, för det finns ingen konkurrens om sjukvården här, vilket kanske är ett skäl till att lönerna hålls låga, säger hon.

"Kämpar med alla argument"

Den låga löneökningen har fått medlemmar att hävda att de fackliga representanterna inte gör sitt jobb.

– Vi kämpar på med alla våra argument vid löneprocessen. Men lönen rår vi inte över. Och även om arbetsgivaren har förståelse för våra argument så får vi till svar att vi är en glesbygd med för liten budget och för många yrkesgrupper som måste prioriteras, säger Gunvi Dahlström.

Visions medlemmar prioriteras 2021

Inför lönerevisionen 2021 ser det dock ljusare ut för Visions medlemmar. När arbetsgivaren listat tio olika yrkesgrupper som ska prioriteras i lönerevisionen för året är sju sådana som Vision organiserar. Det handlar om medicinska sekreterare, audionomer, lönekonsulter, kommunikatörer, IT-strateger, yrkesgrupper inom tandvården och enhetschefer inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

– Vi har verkligen yrkat för ökningar för våra stora grupper under många år, men att ha stora grupper betyder också att det kostar arbetsgivaren mycket mer än att kanske satsa på en mindre yrkesgrupp. Därför är det roligt att tandsköterskor och medicinska sekreterare finns med i år. Sen får vi hoppas på att det inte är en engångssatsning det här, utan att man jobbar vidare på inslagen väg, säger Gunvi Dahlström.


Relaterade artiklar