Utveckling

Lär dig småprata med teckenspråk

25 oktober 2019

Hur kommunicerar man med en icke hörande kollega? Hur säger man hej på morgonen och småpratar vid kaffeautomaten? Futurum fastigheter i Örebro satsade på en nybörjarkurs i teckenspråk på arbetstid.

För ett halvår sedan anställdes Jesper Melin som parkarbetare på kommunala Futurum fastigheter i Örebro. Arbetet på avdelningen Yttre skötsel är varierande och kräver ständiga samtal om arbetsinstruktioner, förflyttningar och maskiner.

Inga konstigheter så långt. Men eftersom Jesper Melin är icke hörande ställdes vissa frågor på sin spets. Vad kan man göra för att underlätta kommunikationen mellan den nyanställde parkarbetaren och kollegerna?

Svaret blev en nybörjarkurs i teckenspråk för arbetsledare, teamledare och personalavdelningen. Med stöd från Omställningsfonden ordnades en utbildning i samarbete med Medborgarskolan i Örebro.

– Målet är att öppna upp för dialog mellan hörande och icke hörande medarbetare, både i arbetssituationer och på ett socialt plan. Det handlar om att göra sig förstådd och att förstå i ett enkelt samtal, säger Jeanette Hellnemo, personalchef på Futurum fastigheter.

Två timmar gånger tio

I mitten av september var det dags för cirka tio anställda på Futurum fastigheter att sätta sig i skolbänken. Utbildningen sker i form av ett tvåtimmarspass under tio tisdagar under hösten.

Alt-TextElisabeth Larsson är en av dem som satt sig i skolbänken för att lära sig teckenspråk. Det gör det lättare att kommunicera med Jesper Melin, nyanställd parkarbetare på Futurum.

– Det var väldigt intressant, men svårt. Som att lära sig ett helt nytt språk. Vi hörande som går kursen har sagt att vi kan teckna åt varandra ibland för att hålla kunskapen vid liv, säger personal- och löneadministratör Elisabeth Larsson, en av dem som går utbildningen.

Hon fick direkt användning för de första tecken hon lärt sig. Efter första lektionen tecknade hon ”god morgon” till Jesper Melin när det möttes på kontoret.

– Han sken upp och tyckte det var jätteroligt. Annars brukar jag bara höja handen för en hälsning, säger Elisabeth Larsson.

Positiv respons

Vad Jesper Melin själv tycker om utbildningen och att hans kolleger håller på att lära sig att teckna går inte att ta miste på:

– Helt fantastiskt och ingenting jag förväntade mig. Det är häftigt att ett stort företag som Futurum gör en sådan här satsning, det är ett viktigt budskap till andra företag i landet.

– Det är extra roligt att så många går kursen. Jag ser att de blir bättre och bättre, alla skratt tyder på att de tycker att det är kul, säger Jesper Melin.
Elisabeth Larsson tycker att andra arbetsplatser som har icke hörande medarbetare borde följa Furutums exempel:

– Absolut, en kurs i teckenspråk ökar möjligheterna för döva att ta sig ut på arbetsmarknaden, säger hon.

Så gjorde vi

Problemet

I våras anställdes en icke hörande med­arbetare hos Futurum fastigheter i Örebro. Vad kunde man göra för att underlätta kommunikationen?

Så gjorde vi

Med stöd av pengar från Omställningsfonden och i samarbete med Medborgarskolan ordnades en nybörjarutbildning i teckenspråk på arbetstid. Under hösten sitter tio medarbetare i skolbänken varje tisdag förmiddag.

Så blev det

”En jättebra insats av arbetsgivaren”, säger Elisabeth Larsson, en av dem som går kursen. ”Teckenspråksutbildningen sänder ett budskap till andra arbetsgivare att följa efter”, säger Jesper Melin.

 


Relaterade artiklar