• Kommuner bör inte släppa kontrollen och ansvaret för viktig infrastruktur till privata bolag, tycker Bo-Göran Johnsson.

Fackligt

Snart avgörs framtiden för de anställda på Öresundskraft

23 september 2019

Vara kommunal eller bli privat? Det är ingen lätt fråga för de drygt 100 Visionsmedlemmarna på Öresundskraft. Det borgerliga styret i Helsingborg vill sälja kommunens energibolag. Debatten har varit hård och 14 000 kommuninvånare har skrivit under på att de vill ha en folkomröstning.

– Vi har gjort en enkät bland medlemmarna för att få veta vilket mandat vi har. Bilden är splittrad men vår uppfattning är att övervägande delen vill vara kvar i kommunal regi, säger Bo-Göran Johnsson, kundingenjör, förtroendevald och den som bevakar frågan för klubbstyrelsens räkning.

Han anser själv att bolaget ska vara kommunägt – eftersom det offentliga, enligt honom tar större hänsyn till miljö- och säkerhetsfrågor och till regionens utveckling.

Det tydligaste beskedet från enkäten är att det måste vara intressant att arbeta på Öresundskraft även i framtiden. Bolaget och de anställda måste få fortsätta utvecklas inom exempelvis IT och bredband.

Än så länge är Bo-Göran Johnsson inte orolig för jobben. Men det kan ändras.

– Hos en stor aktör, som Eon, blir vi bara en lokal driftsorganisation och då kommer många tjänster att försvinna. Då måste vi agera, säger han.

Nästa steg är att kommunfullmäktige tar ställning till om och när det ska hållas en folkomröstning. Sverigedemokraterna, som är vågmästare, har sagt att partiet ska rätta sig efter resultatet om över 50 procent av de röstberättigade säger nej till en försäljning.


Relaterade artiklar