• Hjulsbrobron ska repareras. Bo Karlssons roll är att se till att arbetet blir färdigt i tid.

Arbetsmiljö

Är det svårt att laga en bro?

23 september 2019

Hallå där, Bo Karlsson, driftingenjör i Linköpings kommun.

– Nej, inte svårare än något annat om man har rätt kunskap. Det kan visserligen dyka upp oväntade saker ibland. När man börjar bila kan det visa sig att betongen är i sämre skick än man trodde.

Varför ska Hjulsbrobron repareras just nu?

– Bron ska kunna röra sig några millimeter i övergången mellan själva bron och marken. I den övergången finns en gummikonstruktion som läcker och måste bytas. Vi kommer också byta ut tätskiktet under asfalten som ska göra att saltvatten inte tränger ned i betongen.

Kommer bron vara helt avstängd?

– Nej, vi har ett körfält öppet för bilister, men cyklister och fotgängare får ta en annan bro en bit bort. Vi vill inte ha gångtrafikanter bland alla tunga maskiner. Det vore en klar säkerhetsrisk.

Vad är din roll?

– Jag är projektledare och driftansvarig för alla broar i Linköping. Jag ska se till att reparationen blir klar i tid och att vi håller budget. Det dyker ständigt upp saker som gör att man måste fatta nya beslut.

Hur många broar ska du hålla koll på?

– I kommunen finns sammanlagt 170 stycken, allt från stora vägbroar till små parkbroar. Det är alltid något som ska fixas; ett räcke som blivit påkört eller ett stänkskydd som ska bytas ut. Det är ett roligt och varierande jobb.

Fakta

Bo Karlsson
Yrke: Driftingenjör.
Arbetsplats: Drift & underhåll, Linköpings kommun.
Ålder: 62 år.
Bor: Parhus i Linköping.
Bästa arbetsredskap: Datorn.

  • Brofix med nytt gummi
    Hjulsbrobron är en av 170 broar i Linköpings kommun.
  • Den byggdes 1952 och går över Stångån hundra meter söder om Hjulsbro sluss.
  • Övergångskonstruktionen med gummipackningar mellan bro och mark ska bytas ut. Nytt tätskikt ska läggas under asfalten.
  • Reparationen ska vara klar i oktober 2019.

Relaterade artiklar