Utveckling

Vad säger patienterna om att du är med på ronden?

19 augusti 2019

Fem frågor till Kim Björn medicinsk sekreterare i Norrtälje sjukhus, avdelning 3 (kirurgen).

– Jag försöker att hålla mig i bakgrunden för att ge dem så mycket privatliv som de kan få. Det kan vara jobbigt nog för dem som det är. Och än har ingen sagt något.

Varför är du med på ronden?

– Det började med att en sjuksköterska på min avdelning tyckte att det var mycket dubbeldokumentation eller att information inte alltid kom in i journalen vid ronder. Det var inte patientsäkert och ledde till att sjuksköterskor skötte mycket administration efter ronderna. Så de frågade mig om jag kunde hjälpa till på något sätt. För mig kändes det självklart.

Så vad gör du?

– Sedan i mars skriver jag daganteckningar/rondsammanfattningar i överläkarens namn, både under föregående sittrond och under själva patientronden.

Vad är bäst med att du är med på ronden?

– Eftersom jag har datorn med mig kan läkarna få snabbare svar om medicin och prover. Dessutom syns jag som medicinsk sekreterare mer i verksamheten. Men största fördelen är att jag gör det jag är bäst på, medan sköterskor och läkare kan ägna mer tid åt patienterna, som de är bäst på.

Kan din kompetens användas i fler uppgifter?

– Eventuellt ska jag sköta protokollföringen på avdelningens arbetsplatsträffar. Och vi håller ögonen öppna för om jag kan ta över andra administrativa uppgifter för att avlasta vårdande kolleger.


Relaterade artiklar