• Medicinska sekreteraren Vanja Kronlund handleder Lina Langebro och Klara Persson.

  • Ann-Sofie Westerlund sätter Henrietta Löfgren i träning. Längst till vänster står ­enhetschefen Christina Hermansson.

  • Den nya praktik­modellen har lett till att fler har ­anmält intresse för att bli handledare.

Utveckling

Öppnar för fler praktikanter

19 augusti 2019

Utan fler praktikplatser kan utbildningarna för ­medicinska sekreterare inte växa. Men många ­arbetsgivare saknar både handledare och fysiskt ­utrymme. Skånes universitetssjukhus har infört en ny modell för att lösa problemet.

I en datorsal på Skånes universitetssjukhus, SUS, i Malmö sitter sju blivande medicinska sekreterare framför varsin skärm. De har hörlurar och är djupt koncentrerade med att lyssna till läkares diktat.

– Det är annorlunda än när vi arbetar med övningsexempel på skolan. Jag tycker det är mer lärorikt. Det får bara inte bli fel, men både andra kurskamrater och handledare finns ju hela tiden här för oss. Handledarna kontrolläser dessutom allt när det är klart, säger Klara Persson.

Hon tittar upp mot tavlan där Vanja Kronlund, medicinsk sekreterare vid urologen och en av de handledare som ansvarar för datasalsundervisningen denna vecka, har antecknat olika remissförkortningar. Hur vad det nu cystoskopiundersökning förkortades? Klara Persson dubbelkollar med sin kurskamrat. Jo, UKC02 stämmer.

Många medicinska sekreterare närmar sig pension. Rekryteringsbehovet är stort, men utbildningarna klarar inte av att examinera i samma takt som efterfrågan. Christina Hermansson som är enhetschef för administrationen på kirurgiska kliniken på SUS i Lund och som har följt med hit till datorsalen i dag, konstaterar att hon och hennes kolleger utan problem skulle kunna erbjuda jobb åt minst dubbelt så många nyutexaminerade varje år.

– Utbildningen är dessutom populär, vid en av de senaste intagningarna här i Malmö var det 400 sökande till 35 platser. Men ska utbildningarna kunna växa krävs fler praktikplatser, säger hon.

Det hela har utvecklats till något av ett moment 22. Under lång tid har hon och hennes kolleger haft svårt att få sina medarbetare att vilja bli handledare. Många tycker att det är en ganska otacksam uppgift och dessutom är det krävande att ha någon bredvid sig i fem till sju veckor på heltid.

– Det egna arbetet blir lidande och drabbar kolleger som då måste göra mer och kanske blir irriterade, säger Christina Hermansson.

För drygt två år sedan var hon och enhetschefskollegan Anette Nilsson på en föreläsning som handlade om så kallad peer-learning. Det börjar blir allt vanligare inom sjuksköterskeutbildningen och bygger på att studenterna gör praktik i par, eller till och med i mindre grupp. På så sätt har de, vid sidan av handledarna, varandra som stöd och resurs och lär tillsammans.

De funderade om något liknande skulle gå att införa hos dem. Enhetscheferna på urologen och onkologen, som är kliniker de samarbetar mycket med, blev intresserade och de presenterade ett förslag för verksamhetschefen.

– Vi fick ja till att testa direkt, det är ganska ovanligt inom sjukhusvärlden där allt brukar gå långsamt. På bara några veckor involverade vi alla handledare och satte tillsammans ihop ett program och körde en pilot senvåren 2017.

Kort sammanfattat bygger upplägget på att praktikanterna gör en första och sista praktikvecka individuellt ute på klinik. Resterande veckor samlas de i datorsalen tre dagar och är enbart ute på klinik två. Datorsalsdagarna delar handledarna från de olika klinikerna upp mellan sig och då får praktikanterna också göra en del gemensamma studiebesök och lyssna på föreläsningar.

– Tidigare fick var och en träffa exempelvis ergonomen enskilt, men detta är ju mycket mer effektivt. Andra kliniker börjar bli nyfikna och min förhoppning är att vår praktikmodell ska kunna införas över hela SUS. Alla skulle vinna på det, säger Christina Hermansson.

Vanja Kronlund, som varit handledare i 12 år, ansluter till samtalet. Hon tycker att den nya modellen innebär en ”stor lättnad”.

– Jag tycker verkligen om att vara handledare och vill ge mesta möjliga till praktikanterna, de är ju våra framtida kolleger. Samtidigt var det jättestressigt tidigare. Nu är det mer tydligt för både mig själv och mina kolleger när jag är tillgänglig och när jag är upptagen som handledare, säger hon.

Nästa dag återvänder vi till sjukhuset, men då är datorsalen tom. För det är torsdag och i dag är alla praktikanter ute i sina respektive verksamheter. Vi får följa med en av dem, Henrietta Löfgren, till kirurgiska kliniken. Hon har en bakgrund som undersköterska.

– Det sliter på kroppen i längden, men jag vill ändå fortsätta inom vården. Eftersom jag alltid har gillat administration kan jag lika gärna skaffa mig två yrkesutbildningar, säger hon.

i en av korridorerna på kirurgen tar handledare Ann-Sofie Westerlund emot med en stor kram. Inne i hennes arbetsrum finns en extra dator som Henrietta Löfgren använder när hon är på plats och i dag ska hon få sätta tänderna i några labb-rapporter som Ann-Sofie Westerlund har sparat åt henne. 

– De dagar Henrietta inte är här, är platsen upptagen av en pensionerad kollega som stärker upp några timmar i veckan som extraresurs. Det hade inte varit möjligt om Henrietta varit här alla dagar, vilket nog hade lett till att vi inte hade kunnat ta emot en praktikant. Vi är nämligen beroende av extraresursen eftersom vi är så ont om personal, säger Ann-Sofie Westerlund.

Praktikmodellen har nu införts permanent och Christina Hermansson konstaterar att flera nya medarbetare redan har anmält intresse för att bli handledare.

– Så småningom ska vi nog kunna bygga ut det totala antalet praktikplatser så att utbildningarna kan växa.

Fem veckors praktik

  • Vecka 1: Individuell praktik på klinik med personlig handledare.
  • Vecka 2–4: Alla studenter handleds gemensamt i datorsal av två–tre handledare från en klinik i taget måndag–onsdag Då kommer även föreläsare, och gemensamma studiebesök genomförs runt om på sjukhuset. Torsdag–fredag är praktikanterna hos sin handledare ute på respektive klinik.
  • Vecka 5: Individuell praktik på klinik.

Relaterade artiklar