• Karin Stennek, miljö- och hälso­skyddsinspektör i Jönköpings kommun, tycker det är bra att rökning avnormaliseras på sikt.

Hälsa

Hur får du Jönköpingsborna att fimpa?

19 augusti 2019

Hallå där, Karin Stennek, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Jönköpings kommun.

– Den första juli blev det förbjudet att röka vid bland annat uteserveringar, busshållplatser och entréer till mataffärer. Vi inspektörer gör vårt bästa för att invånare och fastighetsägare ska känna till lagen och rätta sig efter den. Men det kommer att bli en inkörningsperiod. Vi är inte så många som jobbar med det här och har inte möjlighet att kolla att alla sköter sig. Men får vi klagomål om att det röks i en rökfri zon så kommer vi att hantera det, exempelvis genom att se över om det är tydligt skyltat.

Vad har du fått för reaktioner?

– Blandat! En del tycker synd om rökarna som blir avvisade medan många andra är positiva, de flesta gillar inte att utsättas för tobaksrök och ser positivt på att de kan röra sig friare i samhället. Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att lagen följs, exempelvis restaurangägare som måste sätta upp tydliga skyltar om rökförbud. En del med uteserveringar är oroliga när det gäller hur långt bort en person får röka. Lagen är otydlig eftersom några avstånd från en rökfri utomhusmiljö inte nämns.

Vad tycker du själv om lagen?

– Syftet är att på sikt av normalisera rökning, det tycker jag är bra. Jag har själv en del med astma i min närhet och de har hittills inte kunna sitta på uteserveringar. Jag hoppas att det är helt otänkbart att röka på allmänna platser om 20 år. 

Vad är det bästa med ditt jobb som miljö- och hälsoskyddsinspektör?

– Att det är väldigt varierande, det finns stora möjligheter att välja arbetsuppgifter utifrån intresse. Själv jobbar jag främst med att bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågor i kommunens samhällsplanering genom att granska bygglov och detaljplaner. Jag jobbar också med radonkartläggningar, avfallsfrågor och med tillsyn av tobakslagen.

Karin Stennek

Titel: Miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Arbetsplats: Jönköpings kommun.
Ålder: 37 år.
Familj: Sambo och två barn.
Intressen: Umgås med familjen, stickning, virkning och matlagning.

Askkopparna ryker

Nya tobakslagen började gälla 1 juli. Rökfria miljöer gäller vid bland annat uteserveringar, busshållplatser, lekplatser och entréer till mataffärer. Askkoppar och rökrutor tas bort på platser med rökförbud. Ansvaret ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs, exempelvis restaurang- och butiksägare. De måste sätta upp tydliga skyltar om rökförbud. Den som struntar i lagen riskerar vite och om någon röker trots tillsägelse får personen avvisas.             

Källa: Folkhälsomyndigheten


Relaterade artiklar