• Maya Friberg hoppas att digitalisering innebär att yrkes­kunskaper tas till vara på ett bättre sätt.

Utveckling

Skåne först ut på banan

2 mars 2019

Region Skåne blir först ut med en helt sammanhållen journalföring i samband med att plattformen Skånes digitala vårdsystem, SDV, införs. Den medicinska sekreteraren Maya Friberg ska vara med och utveckla systemet.

Maya Friberg är medicinsk sekreterare och arbetar på vuxenpsykiatrimottagningen i Ystad. Hon sitter med i den referensgrupp som ska vara med och utveckla Region Skånes digitala vårdsystem, främst kring de delar som berör patientadministration och vårdekonomi. Sedan årsskiftet ägnar hon 20 procent av sin arbetstid åt detta.

– Det är jättespännande att få vara med. Jag tror att det kommer att bli bättre för alla i det stora hela, säger hon.

Målet är att skapa en helt sammanhållen journalföring med en patient, en journal och en inloggning. Syftet är att effektivisera och att frigöra tid för personalen.

Vad digitaliseringen konkret kommer att innebära för de medicinska sekreterarnas arbetssituation är ännu inte klart, men Pelle Johnsson, klinisk programchef på programkontoret för SDV, tror att det blir mindre skrivande i framtiden.

– Det kommer att minska kraftigt, medan behovet av koordinerade arbetsuppgifter kommer att finnas kvar. Många medicinska sekreterare kommer att vara de som kan systemet bäst och blir ”superusers” som hjälper övrig vårdpersonal när de kört fast, spår han.

Tanken är att arbetet ska vara klart i november 2020.


Relaterade artiklar