• Vakanta tjänster och en pressad arbetssituation. Maria Johansson kämpar för ett extra lönetillägg för akutsekreterarna för att komma till rätta med problemen.

Rekrytering

”Inte hållbart i längden”

2 mars 2019

På akutkliniken i Växjö har bristen på akutsekreterare blivit ett stort problem. Sedan årsskiftet är sex av de 16 tjänsterna vakanta och när man annonserade efter tre tjänster fick man endast tre obehöriga sökanden.

– Det innebär stora påfrestningar för den befintliga personalen. De som jobbar natt blir slitna, det är inte hållbart i längden, säger Maria Johansson, vikarierande Visionombud och medicinsk sekreterare på akuten.

Under dagtid på vardagarna löser man personalbristen med inhyrd skrivhjälp. Man tar också in timanställda som redan jobbar i Region Kronoberg på dagar, kvällar och helger och betalar kvalificerad övertid för den tid som överstiger den ordinarie tjänsten.

Nattpassen, som kräver stor erfarenhet, är särskilt svåra att bemanna. I dagsläget delar sex akutsekreterare på dessa pass, för att klara schemat borde de vara tio.

Läget är ohållbart, konstaterar Maria Johansson, som har skrivit till sjukhusledningen och ansvarig politiker och argumenterar för ett särskilt lönelyft kopplat till tjänsten på akutkliniken. I stället för dyra lösningar med skrivhjälp från externa byråer och övertidsbetalning för timanställda, föreslår hon ett tillägg på upp till 3 000 kronor per månad.

– I grannregionen Jönköping har man lyckats behålla och rekrytera akutsekreterare, bland annat genom att införa ett sådant lönetillägg. Då tror jag att fler utbildade medicinska sekreterare skulle söka sig hit. Att jobba kväll och helg tar tid från familj och vänner och då behövs en extra morot, säger hon.

Strax innan den här tidningen trycktes träffade Maria Johansson och en representant för Läkarförbundet regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

– Det var ett bra möte. Jag känner att han förstod vad vi sade och insåg risken med att vi är underbemannade. Men några direkta löften fick vi inte, säger hon.

Och snart står sommaren för dörren. Med bara sex akutsekreterare som delar på nätterna betyder det tre personer per semesterperiod som jobbar natt. Den tanken gör Maria Johansson orolig:

– Hur ska vi klara det? Risken är överhängande att vi sliter ut folk, säger hon.


Relaterade artiklar