Lön och villkor

Tjänar mer i företag

26 november 2018

Medicinska sekreterare som är anställda i privata företag tjänar i snitt mer än anställda i landsting och regioner. Så har det sett ut under flera år i alla ålderskategorier, visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

– Kvinnodominerande yrken i offentlig sektor är överlag undervärderade, och löneskillnaden mellan privat och offentlig sektor i den här yrkesgruppen är inte större än i andra, kommenterar Faraj Abuiseifan, ombudsman på Vision.

Den senaste statistiken, från 2017, visar att skillnaden var störst i åldersgruppen 45–54 år. Då tjänade privatanställda sekreterare i snitt 2 000 kronor mer än sina offentliganställda kolleger.

Däremot har löneökningarna mellan år 2014 och 2017 varit större för sekreterare i landsting och regioner än för dem i privat sektor, oavsett åldersgrupp. De yngsta och de äldsta har fått högst genomsnittligt påslag.

– Det är ingen tävling, men det är glädjande att löneökningstakten är bra. Det är ju det enda sättet att komma ikapp.

Vad gör Vision för att höja lönerna?

– En strategi är att öppna för karriärvägar och att öka lönespridningen. Då kommer löneökningstakten också att öka. Men de lokala förtroendevalda är de viktigaste representanterna för yrkesgruppen. Det är de som ska ha kredd för löneökningstakten.  


Relaterade artiklar