Lön och villkor

Lönen toppar listan

26 november 2018

Lön, lön och åter lön. I kommuner, landsting och kommunala bolag är lönen den hetaste frågan.

Vilka frågor är viktiga för Visions medlemmar som har ett tekniskt yrke? För att få svar på den frågan har Tidningen Vision tagit pulsen på 150 förtroendevalda tekniker och ingenjörer för att ta reda på hur de och deras kolleger ser på det fackliga arbetet.

Lönen toppar listan – det gäller såväl i kommuner, landsting/regioner som kommunala bolag. Många av dem som svarat kopplar lönen till möjligheten att rekrytera och behålla personal.

”Ska vi behålla några tekniker måste lönen vara bra”, påpekar en kommunanställd tekniker. ”Det är viktigt att nyanställda kolleger inte hamnar för lågt i lön”, svarar en medicinteknisk ingenjör i ett landsting.

I kommuner och landsting är kompetensutveckling den fråga som kommer näst på tur. ”Vårt område utvecklas fort och staden växer så det behövs nya lösningar av ingenjörerna”, skriver en trafikingenjör i en kommun.

Otydliga arbetsbeskrivningar och villkoren för jour och beredskap är två heta frågor för tekniker och ingenjörer i kommunala bolag. ”Vi behöver bättre beredskapsersättning för att det ska kompensera att man är låst till arbete en hel vecka”, skriver en drifttekniker i ett kommunalt bolag.  


Relaterade artiklar