• IT-tekniker Jan R ­Eriksson ser till att både lärare och närmare 2 000 elever på Polhemsskolan har fungerande datorer.

Digitalisering

Från stök till stadga

26 november 2018

Hur går det att driva fackliga frågor för tekniker? Tidningen Vision har frågat 150 förtroendevalda tekniker. En av dem som vet är Jan R Eriksson, Visionombud på IT-avdelningen i Gävle, och IT- tekniker på Polhemskolan.

– Arbetsplatsen var inget vidare, i princip bara ett rum med några bord, varav ett var belamrat med grejer. Besökare som ville ha hjälp blev stående mitt i rummet. Det var stökigt och svårt att ha koll.

Tillsammans med sina kolleger fick han gehör hos skolledningen för en förändring, och såg till att IT-arbetsplatsen inreddes till en kundmottagning med disk.

– Både arbetsmiljön och arbetsflödet blev bättre. Kolleger på IT-avdelningen skapade ett system för ärendehantering, vi systematiserade arbetet, och fick bättre koll på datorer inlämnade för reparation. Det ledde till fördelar vi inte ens kunnat förutse, säger Jan R Eriksson.

När det var klart såg man till att IT-teknikerna på en av kommunens andra gymnasieskolor också fick en anpassad arbetsplats.

Finns det fler fackliga frågor att driva för IT-tekniker på skolor?

– På en skola får IT-tekniker hjälpa till med allt som är digitalt – tv-apparater, projektorer med mera – även om det inte ingår i uppdraget. Det är en gråzon och det kanske vore bra med tydligare arbetsbeskrivningar.


Relaterade artiklar