Lön och villkor

Så har lönerna ökat

24 september 2018

De senaste åren har löneutvecklingen för tekniker och ingenjörer varit bättre i kommuner och landsting än i statliga och privata sektorn.

Medellönen för samtliga anställda ökade mellan 2014 och 2017 med 9,6 procent i kommunerna och 8 procent landstingen, att jämföra med 6,5 procent i privat sektor.

Men, som Medlingsinstitutets siffror visat, är det främst satsningarna på lärare och undersköterskor som dragit upp snittet i kommunerna. Övriga yrkesgrupper har haft en måttligare löneutveckling. Bland tekniker och ingenjörer ligger ökningen under hela fyraårsperioden på cirka 8 procent, vilket motsvarar en lönehöjning på 500–800 kronor per år.

I landstingen har lönerna ökat något mindre, framför allt bland medicin- och tandtekniker.


Relaterade artiklar