• Nathalie Rapp märker att handläggningen av upphandlingar tar mer tid.

Lön och villkor

Upphandlares roll breddas

13 augusti 2018

Sedan ett år ska det ställas krav på lön och arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar. Upphandlarna ska inte bara ha koll på LOU och LUF, nu måste de vara insatta i kollektivavtalen också.

Kraven ska ställas när det bedöms vara ”behövligt”. Till exempel att det gäller en bransch där få har kollektivavtal eller att det förekommer svarta löner.

Nathalie Rapp, upphandlare på Halmstads Energi och Miljö, tycker att syftet är bra, men att det finns vissa frågetecken kring tillämpningen.

– Det svåraste är att som enskild upphandlare kontrollera att leverantören uppfyller de krav vi ställt. Som det är nu får vi lita på leverantörens egenkontroll, säger hon.

Det innebär att upphandlarna också måste granska kollektivavtal. Och att fastställa vilka avtal som är tillämpliga kan vara krävande.

– Inom städ, som jag nyligen upphandlat är det tydligt. Men i andra branscher kan det finnas gråzoner för vilka avtal som gäller. I ett sådant läge kan det vara bra att ta stöd av fackliga representanter, säger Nathalie Rapp och konstaterar att handläggningen blir en allt mer komplex process med såväl sociala som miljömässiga och arbetsrättsliga krav.

Hur gör ni för att klara av det?

– Först och främst brukar man vända sig till kolleger som genomfört upphandlingar med liknande krav. Man har även upphandlingsmyndighetens stöd och råd online.


Relaterade artiklar