Lön och villkor

Missnöje med lönerna

28 maj 2018

Missnöjet med lönen och löneutvecklingen bland medicinska sekreterare är utbrett, enligt en ny rapport från Vision som bygger på svar från 4 550 yrkesaktiva medicinska sekreterare.

Nästan 60 procent har svarat att de är ganska eller mycket missnöjda med lönen. Maria Hillström, medicinsk sekreterare i Landstinget Dalarna och även fackligt förtroendevald för Vision, är inte förvånad.

– Det känner jag igen, det är något jag hör ofta. Men trots missnöjet hos de medicinska sekreterarna har Vision i Dalarna lyckats procentuellt med satsningar på medicinska sekreterare de senaste två åren.

Medellönen för en medicinsk sekreterare ligger enligt Statistiska centralbyråns uppgifter från 2016 på 25 400 kronor i ­månaden för en heltid. Det kan jämföras med andra, mindre kvinnodominerade yrken som kräver minst lika lång utbildning, som drifttekniker inom värme- och vatten och transportledare där medellönen ligger på 32 500 respektive 34 000 kronor.

Lönen är också den i särklass viktigaste frågan för facket att driva, tycker de medicinska sekreterarna enligt rapporten.

– Vi är jätteengagerade i att få upp lönerna för medicinska sekreterare, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson och fortsätter:

– Det som behöver göras är att se till att löneavtalen följs: man ska få betalt för sin kompetens så att man kan göra en lönekarriär och vi får en lönespridning på arbetsplatserna. Men vi behöver också arbeta med att höja yrkets status, konstaterar hon.

Men trots missnöjet med lönen gillar de flesta medicinska sekreterare sina jobb. Cirka 80 procent svarar att de trivs i hög eller ganska hög grad på arbetet. Det faktorer som gör att de medicinska sekreterarna finner sig väl till rätta på jobbet är kollegerna, arbetsinnehållet och en känsla av att utföra ett meningsfullt arbete.        


Relaterade artiklar