• Louise Ahlmark fick en bra start som socialsekreterare i Uppsala. Men som skyddsombud har hon sett kollegor bli sjukskrivna av stress redan under första året.

Stress

Stressrisk störst för nya

18 januari 2017

Minnessvårigheter och sömnproblem vanligt bland unga i socialtjänsten. Det visar en ny undersökningen som forskaren Wanja Astvik gjort i samarbete med Vision och SSR.

Nya socialsekreterare har större problem med stressrelaterade symptom. Oavsett om det gäller nedstämdhet, koncentrationsproblem eller värk är det värre bland nyanställda än äldre. Det visar undersökningen ”Professioner i fokus” som forskaren Wanja Astvik gjort i samarbete med Vision och SSR. Till exempel uppger 46 procent av socialsekreterarna och biståndbedömarna som jobbat mindre än fem år att de flera gånger per vecka känner trötthet eller kraftlöshet. Var tredje har minnessvårigheter.

– Med erfarenhet följer att man har lättare att motverka stress. Problemet är när man som ny förväntas klara samma arbetsbelastning, säger Wanja Astvik.

Hon ska nu studera tre kommuner för att se hur de kommer tillrätta med arbetsmiljöproblem i socialtjänsten. En av dem är Uppsala där Louise Ahlmark är skyddsombud. 

– Problemet är störst bland dem som arbetar med barn och unga. Där är det högre personalomsättning. Och när det är få som jobbat länge blir det svårt att ge en bra introduktion. Risken är att man får tunga ärenden direkt. Jag har kolleger där som blivit sjukskrivna av stress under sitt första arbetsår.

Själv arbetar hon på beroendeenheten för vuxna. Där har personalomsättningen varit lägre och Louise Ahlmark tycker att hon fick en bra start när hon började för två år sedan.

– Jag fick vara ny i ett helt år och hade möjlighet att ställa frågor till kollegerna som alla jobbat minst tre–fyra år. Så är det inte på barn och unga, där saknas i större utsträckning erfarna kolleger.

Uppsala har nu fått 1,5 miljoner kronor i statsbidrag som ska användas i ett utvecklingsprojekt tillsammans med Vision och SSR. Snart anställs en projektledare och personalen ska bland annat utveckla metoder för att behålla och rekrytera socialsekreterare.

2017- friskare arbetsplatser

Arbetsgivarorganisationen SKL har gjort en överenskommelse med Vision och andra fack om att jobba med konkreta åtgärder för att minska stress och sjukskrivningar. Visions förslag är bland annat att chefer ska ansvara för ett rimligt antal medarbetare och att det bör upprättas årliga hälsobokslut i kommuner och landsting.


Relaterade artiklar