Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar.

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Medlemsavgift

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella inkomstuppgifter om dig.

Som ny medlem är de tre första månaderna gratis. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle.

Om du är under 30 år när du blir medlem betalar du i stället 100 kronor för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Om du uppdaterat ditt studentmedlemskap till ett yrkesverksamt medlemskap betalar du också bara 100 kronor i medlemsavgift för hela första året. Därefter betalar du medlemsavgiften månadsvis. Erbjudandet kan bara nyttjas vid ett tillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Försäkringar

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag Vision har avtal med.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag Vision har avtal med. Detta förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Vision ingriper inte i händelser eller tvister som inträffade innan du lämnade in din ansökan om medlemskap.

 

 

 • Utbildningsdeltagare.

Facklig utbildning för förtroendevalda

Visions fackliga utbildningar lär dig spelreglerna på jobbet. Är du förtroendevald får du utbildning för ditt fackliga uppdrag. Genom kortare kurser och längre utbildningsprogram, seminarier och studiecirklar får du möjlighet att utvecklas.

Visions fackliga utbildningar

Här hittar du de fackliga utbildningar som Vision erbjuder till våra förtroendevalda.

En arbetsplats för alla – fördjupning

Är du förtroendevald i Vision och vill lära dig mer om hur du kan bidra till en arbetsplats för alla? Ta då chansen att fördjupa dig i frågor som rör normer och hur vi kan arbeta för lika rättigheter och möjligheter.

Med den här utbildningen vill vi bidra till att du som förtroendevald vågar och vill agera för mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Du kommer att få nya insikter och verktyg och även möjlighet att diskutera och reflektera – både utifrån dig själv, din fackliga roll och sett till samhällsstrukturer och lagar. Allt för att du ska få ökad förståelse, mod och vilja att jobba för en arbetsplats för alla.

Innehåll

 • Normer: påverkan och förändring
 • Förstå beteenden hos mig själv och andra
 • Jag, vi och de – insikter i hur grupprocesser fungerar
 • Metoder att bidra till inkluderande arbetsplatser
 • Visions värdegrund och ställningstaganden
 • Lagar och stöd i arbetet
 • Normkreativa lösningar
 • Visions e-utbildningar om Lika rättigheter och möjligheter

Mål

Efter utbildningen ska du

 • förstå mer om dig själv och hur du kan bidra till en arbetsplats för alla
 • bli normmedveten och våga ifrågasätta normer som begränsar
 • ha påbörjat din handlingsplan och fått med dig insikter, kunskap och metoder
 • förstå kopplingen till Visions värdegrund och fackliga arbete.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda i avdelningar och klubbar. Du behöver ha ditt uppdrag registrerat i Carma innan du anmäler dig. Kontakta styrelsen i din klubb eller avdelning om du behöver hjälp.

Utbildningen omfattar tre dagar där motsvarande en dag består av eget arbete och ett avslutande webbseminarium.

Kostnader och ledighet

Vision står för resor, konferenskostnader, kost och kursmaterial. Du kan ansöka om ledighet hos arbetsgivaren med stöd av förtroendemannalagen 6 §. Skyddsombud kan även söka ledigt med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap. 5 §. Vision ersätter eventuell förlorad arbetsförtjänst.

Arbetsmiljölagen

Förtroendemannalagen

Om du har några funderingar om utbildningens innehåll kan du kontakta Marie-Louise Mattsson: marie-louise.mattsson@vision.se

En styrelse som gör skillnad

Styrelserna i Visions avdelningar, klubbar och sektioner bär Visions verksamhetsidé, och ska samtidigt praktiskt leda verksamheten. Hur lyckas ni med ert uppdrag på ett bra sätt? Den här utbildningen går igenom sex delar av styrelsens arbete som gör att ni kan leda er styrelse från idé till resultat.

Innehåll

 • Idén i centrum
 • En tydlig uppgift
 • Ett gemensamt ansvar
 • Klara roller
 • Fungerande arbetssätt
 • Kommunicera idén och resultaten

Utbildning: En styrelse som gör skillnad

Introduktionsdag för nya ordförande

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är helt ny i ditt uppdrag som ordförande. Du får möjlighet att utöka ditt nätverk med andra nyvalda ordförande och personal på ditt regionala center.

När du går hem från introduktionen kommer du att ha lärt dig mer om de kommunikations­kanaler som Vision använder för att nå dig som är ordförande. Du kommer också ha kunskap om de centrala och lokala aktiviteter som din avdelning eller klubb förväntas prioritera under året. Du har också fått bättre koll på vilket stöd du kan få av Vision centralt och lokalt.

Målgrupp

Du som är ny ordförande i en lokal avdelning, sektion eller klubb inom Vision.

Omfattning

Utbildningen tar 3–4 timmar. Introduktionsdagen hålls en gång per år i varje centerområde.

TCO Fackliga Akademi

Som förtroendevald i Vision kan du anmäla dig till utbildningar som TCO Fackliga Akademi anordnar. För att anmäla dig till utbildningarna behöver du få godkännande från din avdelning eller klubb.

Fackliga Akademin är TCO:s utbildningsorganisation för förtroendevalda och anställda i TCO:s medlemsförbund, däribland Vision. De erbjuder fackliga kurser på en hög nivå.

Så ansöker du till TCO Fackliga Akademi

Vision har särskilda regler för kostnader och hur du anmäler dig till TCO-arrangerade utbildningar och kurser.

1. Få godkännande från Vision och fyll i anmälan 

Det är du som ska delta på kursen som ska fylla i anmälan, men din anmälan ska godkännas av din avdelning eller klubb i Vision.

Under rubriken "Ange vem som står för vilka kostnader" är det viktigt att du fyller i uppgifterna korrekt. Det måste framgå vem som står för kostnaderna och finnas en fakturaadress. Om arbetsgivaren ska stå för kursavgiften ska det framgå. Om din klubb eller avdelning ska stå för förlorad arbetsförtjänst eller resor ska deras fakturaadress framgå.

Avdelningar och klubbar

2. Avdelningen eller klubben skickar anmälan till centret

Din avdelning eller klubb ska skicka anmälan till Visions center i ditt område. Anmälan ska vara hos centret senast två veckor före sista anmälningsdatum.

3. Centret skickar anmälan till TCO Fackliga Akademi

Centret prioriterar din anmälan om fler anmält sig till samma kurs, och skickar den vidare till TCO Fackliga Akademi. Centret registrerar din anmälan i Carma.

Du får sedan antingen välkomstbrev inför kursen eller besked om reservplats från TCO Fackliga Akademi.

Kontakta ditt center om du har frågor om ditt deltagande i kursen.

Visions center

Aktuella utbildningar

Du hittar aktuella utbildningar hos TCO Fackliga Akademi på TCO:s webbplats.

Fackliga Akademin (tco.se)

Utbildning i löneprocessen

Den här utbildningen ger dig som är ansvarig för löneprocessen i en avdelning eller klubb förutsättningar att arbeta målinriktat med löneöversyn, lönebildning och lönesättning.

Ditt uppdrag är att ansvara för att löneprocessen genomförs i enlighet med Visions riktlinjer och lönepolitik. Samt att medlemmarna har inflytande och kunskap om löneprocessen.

Innehåll

 • Visions lönepolitik och löneöversynen i enlighet med kollektivavtalet
 • Vision mål med löneprocessen lokalt
 • Dialog med medlemmarna
 • Lönekartläggning – Diskrimineringslagen och kollektivavtalet
 • Överläggning med arbetsgivaren
 • Lönesamtal
 • Avstämning
 • Budgetförhandlingar

Mål

Efter utbildningen ska du ha

 • kunskap om löneprocessen och dess olika delar
 • kunskap om Visions lönepolitik och hur den ska tillämpas
 • kunskap om kollektivavtalet och vad det innebär
 • insikt om vilka verktyg som kan användas i arbetet med löneöversyn, lönebildning och lönesättning
 • insikt om din roll och möjligheterna att påverka och synas.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar och är till för dig som är förtroendevald och har ansvar för löneprocessen i din avdelning eller klubb. Utbildningen vänder sig till deltagare från samtliga avtalsområden.

Utbildning för chefsombud

Som chefsombud rekryterar och organiserar du medlemmar inom Visions avtalsområde, i synnerhet chefer. Utbildningen ger kunskap om ledarskap i Vision och om Visions erbjudande för chefer.

Under utbildningen lär du dig på vilket sätt du kan coacha chefer och får redskap för att göra Vision synligt och attraktivt för chefer på arbetsplatsen.

Innehåll

 • Vision – det självklara valet för chefer
 • Ledarskap i Vision
 • Rekrytera och organisera
 • Stödja och coacha chefsmedlemmar
 • Uppdraget som chefsombud

Mål

Efter utbildningen ska du ha

 • kunskap för att hantera rollen och uppdraget
 • ha koll på när du ska söka stöd av Chef Direkt
 • metoder för att coacha chefsmedlemmar
 • kunskap om de verktyg, utbud och service som Vision ger chefsmedlemmar.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar och är till för dig som är förtroendevald och har uppdraget chefsombud.

Utbildning för huvudskyddsombud

Utbildningen stärker dig i ditt uppdrag som huvudskyddsombud, där din roll är att samordna skyddsombuden i din avdelning eller klubb.

Du får kunskaper för att påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljö­frågor på din arbetsplats och i Vision. Du lär dig om arbetsmiljö­arbete med Visions mål och hjärtefrågor i fokus. Utbildningen ger dig kunskap att arbeta med handlingsplaner för att samordna det lokala arbetsmiljöarbetet.

Mål

Visions utbildning för huvudskyddsombud ska

 • ge kunskap om din roll och ditt uppdrag som huvudskyddsombud enligt arbetsmiljölagen
 • ge kunskap om din roll inom Vision
 • ge kunskap om att företräda och samordna skyddsombuden
 • ge kunskap om att driva ett arbetsmiljöärende som huvudskyddsombud
 • ge kunskap om att agera och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor
 • ge underlag för att kunna synliggöra Vision i uppdraget som huvudskyddsombud och ansvarig för avdelningens eller klubbens arbete med arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är nya huvudskyddsombud med ett till två års erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Din erfarenhet kan vara att du tidigare har varit skyddsombud, huvudskyddsombud eller haft en tjänst som chef med arbetsmiljöansvar.

Är du helt ny som huvudskyddsombud och inte har praktisk erfarenhet vinner du på att avvakta ett år med utbildningen. Behöver du stöd i en specifik arbetsmiljö­fråga inom uppdraget kan du kontakta ditt center eller Vision Direkt.

Omfattning och upplägg

Denna utbildning omfattar totalt två dagars studier och har ett blandat upplägg som stödjer ett flexibelt lärande. Du får själv välja när och var du vill studera vissa delar så att det passar dig bäst.

I utbildningen ingår

 • förberedande uppgifter på distans
 • en fysisk heldagsträff
 • uppföljande uppgifter på distans
 • deltagande i ett webbseminarium.

Utbildning för klimatombud

Som klimatombud i Vision har du möjlighet att verka för klimatet på olika sätt. Vi erbjuder ett flertal utbildningar och verktyg där du själv väljer vilka delar du vill fördjupa dig i. Utbildningspaketet är under utveckling och fler delar kommer att tillkomma utifrån klimatombudens behov.

Din roll som klimatombud är bland annat att tillvarata medlemmars och potentiella medlemmars engagemang i klimatfrågan. 

Utbildning för klimatombud

Utbildning för ordförande

Detta är en ledarutbildning där du som är ordförande får kunskaper och förutsättningar för att leda den lokala fackliga verksamheten. Du får verktyg och inspiration för hur du tillsammans med din styrelse gör skillnad för era medlemmar. Och även hur ni bidrar till att Vision fortsätter att växa som förbund.

Målgrupp

Du som är ny ordförande i en avdelning, sektion eller klubb med upp till ett par års erfarenhet.  

Innehåll (urval)

 • Ditt uppdrag att leda och fördela styrelsens arbete 
 • Idéburet och inkluderande fackligt ledarskap 
 • Självledarskap och hållbart ledarskap 
 • Opinionsbildning och kommunikation 
 • Coachande samtal och dialog om ditt uppdrag 
 • Arbetsmiljö  
 • Strategisk verksamhetsplanering 
 • Visions värdegrund, mål och styrdokument 
 • Verktyg, tips och erfarenhetsutbyte  

Omfattning

Utbildningen omfattar cirka sex dagars arbete och innehåller: 

 • tre utbildningsträffar (4,5 dag varav 1 dag på distans) 
 • eget arbete inför och mellan träffarna (1 dag) 
 • två webbseminarium (2 timmar) 
 • tre frivilliga coachträffar (3 timmar).

Vi förutsätter att du som anmäler dig till utbildningen deltar och är aktiv i utbildningens alla delmoment.

Utbildning för skyddsombud

Ny som skyddsombud? Med den här utbildningen får du koll på arbetsmiljöarbete och kan snabbt bli aktiv. Det finns också en e-utbildning för skyddsombud.

Din roll som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen och vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.

Med den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljö­frågor. Du blir rustad att ha en bra dialog om arbetsmiljö med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda. Du blir också bättre på att göra Vision synligt på arbetsplatsen och ha en aktiv roll i samverkan med arbetsgivaren och i arbetsmiljö­kommittéer.

Innehåll

 • Uppdraget som skyddsombud enligt arbetsmiljö­lagstiftningen och Visions uppdragshandling
 • Att arbeta aktivt på arbetsplatsen med arbetsmiljö
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsskada
 • Arbetsmiljöverkets roll

Mål

När du gått utbildningen ska du

 • känna till vad ditt uppdrag innebär med stöd av arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • kunna påverka och agera när det gäller arbetsmiljö inom ditt skyddsområde
 • vara aktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • samverka med arbetsgivaren och driva på för en bättre arbetsmiljö
 • göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar. Den vänder sig till dig som är nytt skyddsombud i en avdelning eller klubb, det vill säga har haft uppdraget i mindre än två år.

Utbildningstillfällen

Du kan välja att genomföra utbildningen som e-utbildning eller anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

Väljer du e-utbildningen studerar du på egen hand när det passar dig och du kan när som helst repetera de delar du vill.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Utbildning för valutskott

Är du ny ledamot i valutskottet i din avdelning eller klubb? Den här utbildningen ger dig koll på valutskottets roll, som handlar om att fånga upp medlemmar som är intresserade av att ha uppdrag i den lokala styrelsen. Du ska nominera personer till styrelsen med olika erfarenhet, egenskaper, yrken och bakgrund för att åstadkomma mångfald i styrelsen.

Utbildningen ger dig verktyg att genomföra valutskottets arbete i praktiken. Som valutskotts­representant för du dialog med medlemmarna kring nominerings- och valprocessen och inspirerar till engagemang. Du fångar upp intresserade inför framtiden och bidrar till styrelsens representativitet.

Innehåll

 • Visions organisation, verksamhet och mål
 • Valprocessen och valutskottets uppdrag
 • Valutskottets arbete i praktiken
 • Nomineringsarbetet
 • Villkor för fackliga uppdrag.

Mål

Efter utbildningen ska du

 • känna till Visions organisation, grundläggande värderingar och mål
 • förstå valutskottets roll för Visions fortsatta utveckling
 • ha kunskap och verktyg för att utföra uppdraget i Vision.

Upplägg och omfattning

 • Utbildningen omfattar två dagar.
 • Utbildningsgruppen ansvarar för utbildningen.
 • Utbildningen genomförs av kursledare i Vision.

I samband en bekräftelse om att du är antagen får du en förberedande hemuppgift, som en del av upplägget. Uppgiften innebär att inför utbildnings­tillfället ta med eventuella lokala stadgar och en kort sammanfattning av hur den lokala valprocessen ser ut.

Målgrupp

Du som är ny ledamot eller sammankallande ledamot i valutskottet i din avdelning eller klubb.

Utbildningstillfällen

Du kan välja att genomföra utbildningen som e-utbildning eller anmäla dig till ett fysiskt utbildningstillfälle.

Väljer du e-utbildningen studerar du på egen hand när det passar dig och du kan när som helst repetera de delar du vill.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Utbildning för Vision-ombud

Din roll som ombud är att göra Vision synligt på arbetsplatsen och att ha en bra dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda.

När medlemmar behöver rådgivning eller stöd från Vision ska du kunna coacha och lotsa vidare. Du deltar också i samverkan med arbetsgivaren. Allt det här handlar ombudsutbildningen om.

Innehåll

 • Grundläggande lagar och avtal
 • Den svenska modellen
 • Löneprocessen
 • Att vara facklig ledare och att företräda
 • Visions organisation, framtidsidé och värdegrund

Mål

Efter utbildningen ska du ha fler verktyg för att vara aktiv och kunna påverka på din arbetsplats. Du ska

 • känna till Visions organisation, värdegrund och mål
 • ha insikter och kunskaper för att vara aktiv och företräda medlemmar på arbetsplatsen och i samverkan
 • vilja och kunna hålla aktiv dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda
 • erbjuda medlemskap i Vision
 • lotsa och coacha medlemmar i fackliga frågor.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar och vänder sig till dig som har ett aktivt uppdrag som Vision-ombud, ordförande eller vice ordförande i en klubb.

Utbildningstillfällen

Du kan välja att genomföra utbildningen som e-utbildning eller anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

Väljer du e-utbildningen studerar du på egen hand när det passar dig och du kan när som helst repetera de delar du vill. 

Gå till e-utbildningen (logga in)

Vision och arbetsrätten

1. Grundutbildning

Vision och arbetsrätten grundutbildning ger dig verktyg för att driva intresseförhandlingar. Utbildningen stärker även dig i ditt uppdrag att påverka på arbetsplatsen.

I utbildningen får du gå igenom grunderna i de arbetsrättsliga lagarna och ditt kollektivavtal.

Denna utbildning är en förutsättning för att eventuellt få en förhandlings­fullmakt nivå 1. För att få fullmakt görs en bedömning utifrån personlig lämplighet och kompetens efter att du har gått utbildningen. Detta sker i dialog med avdelningen eller klubben och Visions center.

Mål

Efter utbildningen ska du

 • ha insikt om arbetsrättslig lagstiftning och det egna kollektivavtalet
 • känna till hur Vision påverkar genom intresseförhandlingar
 • genom ditt tal och uppträdande vara en ambassadör för Vision
 • kunna representera och synliggöra Vision och medlemmarna på arbetsplatsen.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar och är till för förtroendevalda från samtliga avtalsområden som varit verksamma som ombud i minst ett år. Som deltagare ska du

 • ha ett aktivt uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot eller Vision-ombud
 • ha genomgått Utbildning för Vision-ombud (fysisk, på distans eller som e-utbildning).

2. Fortsättning

Vision och arbetsrätten, fortsättning ger dig kunskaper för att kunna ta ansvar och agera med en eventuell fullmakt, eller bli godkänd förhandlare nivå 2.

Utbildningen stärker dig i ditt uppdrag att påverka på arbetsplatsen. Du får kunskap om den enskilda medlemmens rättigheter och skyldigheter ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Innehåll

 • Medbestämmandelagen (MBL)
 • Förhandlingsordning
 • Diskrimineringslagen
 • Ledighetslagarna
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Att representera Vision – värdegrund, mål, ledarskap
 • Utredningsmetoder

Mål

Efter utbildningen ska du

 • ha kunskap om den enskilda medlemmens rättigheter och skyldigheter ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • ta ansvar för att genom tal och uppträdande vara en ambassadör för Vision
 • kunna representera och synliggöra Vision och medlemmarna på arbetsplatsen.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar fyra dagar och är till för förtroendevalda som uppfyller följande kriterier:

 • från samtliga avtalsområden som har fullmakt eller är godkända förhandlare på nivå 1
 • har arbetat med fackliga frågor i minst ett år sedan de fick fullmakten eller godkännandet
 • har genomfört utbildningen Vision och arbetsrätten, grundutbildning.

3. Fördjupning

Vision och arbetsrätten, fördjupning är en vidareutbildning för dig som har fullmakt eller är godkänd förhandlare nivå 2. Du får fördjupa dig i spännande frågor och får förutsättningar att driva enskilda medlemmars intressen.

Utbildningen ger fördjupade kunskaper för att kunna ta ansvar och agera med en fullmakt nivå 2 och aktivt arbeta inom det fackliga uppdraget på arbetsplatsen och i Vision.

Innehåll

Innehållet i Vision och arbetsrätten, fördjupning, skiftar från år till år. Aktuella arbets­rättsliga frågor varvas med dialog och erfarenhets­utbyte med andra förtroendevalda och med ombudsmän i Vision.

Mål

Efter utbildningen ska du

 • ha fått fördjupad kunskap om den enskilda medlemmens rättigheter och skyldigheter ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • kunna ta ansvar för att genom tal, uppträdande och agerande vara en ambassadör och förebild för Vision
 • kunna representera och synliggöra Vision och medlemmarna på arbetsplatsen.

Målgrupp

Utbildningen är till för förtroendevalda som har fullmakt nivå 2 eller är godkända förhandlare på nivå 2. Den ger dig möjlighet att behålla din status.

Den är även till för förtroendevalda som har fullmakt nivå 1 eller är godkänd förhandlare på nivå 1 och är aktuella för nivå 2. Den ger dig möjlighet att få fullmakt eller bli godkänd förhandlare nivå 2.

De förtroendevalda kallas till utbildningsdagen och ska ha genomfört utbildningarna Vision och arbetsrätten, grundutbildning samt Vision och arbetsrätten, fortsättning.

Omfattning

Utbildningen omfattar en arbetsdag.

Utbildningen anordnas en gång per år i varje centerområde. Kontakta ditt center för mer information.

Visions center

Hitta nästa utbildningstillfälle

I Aktivitets- och lärportalen hittar du aktuella utbildningstillfällen.

Gå till portalen (logga in)

Arrangera en utbildning

Ska du arrangera en utbildning i din lokala avdelning eller klubb? Stöd och verktyg finns på styrelsesidorna.

Arrangera facklig utbildning

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv erbjuder många olika utbildningar och verktyg inom arbetsmiljö. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona.

Suntarbetslivs webbplats

Kontakta Vision

Har du frågor om våra utbildningar? Hör av dig!

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss