Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig som är tjänsteman inom kommun, region, kyrkan och bolag kopplat till välfärden.

Medlemskapet i Vision

Är Vision rätt för dig?

A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, förutsatt att du är bosatt och folkbokförd i Sverige. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Utbildningsdeltagare.

Facklig utbildning för förtroendevalda

Visions fackliga utbildningar lär dig spelreglerna på jobbet. Är du förtroendevald får du utbildning för ditt fackliga uppdrag. Genom kortare kurser och längre utbildningsprogram, seminarier och studiecirklar får du möjlighet att utvecklas.

En styrelse som gör skillnad

Styrelserna i Visions avdelningar, klubbar och sektioner bär Visions verksamhetsidé, och ska samtidigt praktiskt leda verksamheten. Hur lyckas ni med ert uppdrag på ett bra sätt? Den här utbildningen går igenom sex delar av styrelsens arbete som gör att ni kan leda er styrelse från idé till resultat.

Innehåll

 • Idén i centrum
 • En tydlig uppgift
 • Ett gemensamt ansvar
 • Klara roller
 • Fungerande arbetssätt
 • Kommunicera idén och resultaten

Mål

Utbildningen ska

 • ge kunskap som gör att styrelsen bidrar till Visions utveckling
 • leda till ett väl fungerande styrelsearbete med tydliga roller för styrelseledamöterna
 • bidra till en väl fungerande verksamhetsplanering för vad som ska åstadkommas under året.

Målgrupp

Hela styrelser i Visions avdelningar, sektioner och klubbar. Utbildningen kan genomföras på många olika sätt, av styrelsen på egen hand eller med stöd av kursledare.

Upplägg och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar som kan fördelas på flera olika sätt, till exempel:

 • Styrelsen gör utbildningen själva och delar upp utbildningen på kortare tillfällen under ett helt verksamhetsår.
 • Styrelsen gör utbildningen själva under två dagar, i följd eller uppdelat på hel- eller halvdagar.
 • Styrelsen gör utbildningen med stöd av en kursledare under två dagar (i följd eller vid två tillfällen).
 • Flera styrelser går samman i nätverk och bildar en grupp med 12–20 deltagare. Utbildningen genomförs under två dagar med stöd av två kursledare.

Det här är en utbildning som inte ingår i de utbildningar som arrangeras av utbildningsgruppen i ditt område.

I utbildningen används studiematerialet En styrelse som gör skillnad som du beställer från Sensus studieförbund samt material som du beställer från Vision. Visions material består av utbildningsmaterial för deltagare, stadgar och intyg samt ett körschema och bildspel för den som leder utbildningen. Ni väljer själva hur ni vill genomföra utbildningen med stöd av materialen. 

Utbildningsmaterial

Hitta nästa utbildningstillfälle

Introduktionsdag för nya ordförande

Introduktionsdagen vänder sig till dig som är helt ny i ditt uppdrag som ordförande. Du får möjlighet att utöka ditt nätverk med andra nyvalda ordförande och personal på ditt regionala center.

När du går hem från introduktionen kommer du att ha lärt dig mer om de kommunikations­kanaler som Vision använder för att nå dig som är ordförande, och om de centrala och lokala aktiviteter som din avdelning eller klubb förväntas prioritera under året. Du har också fått bättre koll på vilket stöd du kan få av Vision centralt och lokalt.

Målgrupp

Du som är ny ordförande i en lokal avdelning, sektion eller klubb inom Vision.

Omfattning

Utbildningen tar 3–4 timmar. Introduktionsdagen hålls en gång per år i varje centerområde.

Hitta nästa utbildningstillfälle

TCO Fackliga Akademi

Som förtroendevald i Vision kan du anmäla dig till utbildningar som TCO Fackliga Akademi anordnar. För att anmäla dig till utbildningarna behöver du få godkännande från din avdelning eller klubb.

Fackliga Akademin är TCO:s utbildningsorganisation för förtroendevalda och anställda i TCO:s medlemsförbund, däribland Vision. De erbjuder fackliga kurser på en hög nivå.

Så ansöker du till TCO Fackliga Akademi

Vision har särskilda regler för kostnader och hur du anmäler dig till TCO-arrangerade utbildningar och kurser.

1. Få godkännande från Vision och fyll i anmälan 

Det är du som ska delta på kursen som ska fylla i anmälan, men din anmälan ska godkännas av din avdelning eller klubb i Vision.

Under rubriken "Ange vem som står för vilka kostnader" är det viktigt att du fyller i uppgifterna korrekt. Det måste framgå vem som står för kostnaderna och finnas en fakturaadress. Om arbetsgivaren till exempel ska stå för kursavgiften ska det framgå, och om din klubb eller avdelning ska stå för förlorad arbetsförtjänst eller resor ska deras fakturaadress framgå.

Avdelningar och klubbar

2. Avdelningen eller klubben skickar anmälan till centret

Din avdelning eller klubb ska skicka anmälan till Visions center i ditt område. Anmälan ska vara hos centret senast två veckor före sista anmälningsdatum.

3. Centret skickar anmälan till TCO Fackliga Akademi

Centret prioriterar din anmälan om fler anmält sig till samma kurs, och skickar den vidare till TCO Fackliga Akademi. Centret registrerar din anmälan i Carma.

Du får sedan antingen välkomstbrev inför kursen eller besked om reservplats från TCO Fackliga Akademi.

Kontakta ditt center om du har frågor om ditt deltagande i kursen.

Visions center

Aktuella utbildningar

Du hittar aktuella utbildningar hos TCO Fackliga Akademi på TCO:s webbplats.

Fackliga Akademin (tco.se)

Utbildning i löneprocessen

Med den här utbildningen får du som är ansvarig för löneprocessen i en avdelning eller klubb förutsättningar att arbeta målinriktat med löneöversyn, lönebildning och lönesättning.

Ditt uppdrag är att ansvara för att löneprocessen genomförs i enlighet med Visions riktlinjer och lönepolitik, och att medlemmarna har inflytande och kunskap om löneprocessen.

Innehåll

 • Visions lönepolitik och löneöversynen i enlighet med kollektivavtalet
 • Vision mål med löneprocessen lokalt
 • Dialog med medlemmarna
 • Lönekartläggning – Diskrimineringslagen och kollektivavtalet
 • Överläggning med arbetsgivaren
 • Lönesamtal
 • Avstämning
 • Budgetförhandlingar

Mål

Efter utbildningen ska du ha

 • kunskap om löneprocessen och dess olika delar
 • kunskap om Visions lönepolitik och hur den ska tillämpas
 • kunskap om kollektivavtalet och vad det innebär
 • insikt om vilka verktyg som kan användas i arbetet med löneöversyn, lönebildning och lönesättning
 • insikt om din roll och möjligheterna att påverka och synas.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar och är till för dig som är förtroendevald och har ansvar för löneprocessen i din avdelning eller klubb. Utbildningen vänder sig till deltagare från samtliga avtalsområden.

Hitta nästa utbildningstillfälle

Utbildning för chefsombud

Som chefsombud rekryterar och organiserar du medlemmar inom Visions avtalsområde, i synnerhet chefer. Utbildningen ger kunskap om ledarskap i Vision och om Visions erbjudande för chefer.

Under utbildningen lär du dig på vilket sätt du kan coacha chefer och får redskap för att göra Vision synligt och attraktivt för chefer på arbetsplatsen.

Innehåll

 • Vision – det självklara valet för chefer
 • Ledarskap i Vision
 • Rekrytera och organisera
 • Stödja och coacha chefsmedlemmar
 • Uppdraget som chefsombud

Mål

Efter utbildningen ska du ha

 • kunskap för att hantera rollen och uppdraget
 • ha koll på när du ska söka stöd av Chef Direkt
 • metoder för att coacha chefsmedlemmar
 • kunskap om de verktyg, utbud och service som Vision ger chefsmedlemmar.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar och är till för dig som är förtroendevald och har uppdraget chefsombud.

Hitta nästa utbildningstillfälle

Utbildning för huvudskyddsombud

Utbildningen stärker dig i ditt uppdrag som huvudskyddsombud, där din roll är att samordna skyddsombuden i din avdelning eller klubb.

Du får kunskaper för att påverka och arbeta aktivt med arbetsmiljö­frågor på din arbetsplats och i Vision. Du lär dig om arbetsmiljö­arbete med Visions mål och hjärtefrågor i fokus. Utbildningen ger dig kunskap att arbeta med handlingsplaner för att samordna det lokala arbetsmiljöarbetet.

Mål

Visions utbildning för huvudskyddsombud ska

 • ge kunskap om din roll och ditt uppdrag som huvudskyddsombud enligt arbetsmiljölagen
 • ge kunskap om din roll inom Vision
 • ge kunskap om att företräda och samordna skyddsombuden
 • ge kunskap om att driva ett arbetsmiljöärende som huvudskyddsombud
 • ge kunskap om att agera och arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågor
 • ge underlag för att kunna synliggöra Vision i uppdraget som huvudskyddsombud och ansvarig för avdelningens eller klubbens arbete med arbetsmiljöfrågor.

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är nya huvudskyddsombud med ett till två års erfarenhet av arbetsmiljöarbete. Din erfarenhet kan vara att du tidigare har varit skyddsombud, huvudskyddsombud eller haft en tjänst som chef med arbetsmiljöansvar.

Är du helt ny som huvudskyddsombud och inte har praktisk erfarenhet vinner du på att avvakta ett år med utbildningen. Behöver du stöd i en specifik arbetsmiljö­fråga inom uppdraget kan du kontakta ditt center eller Vision Direkt.

Omfattning och upplägg

Denna utbildning omfattar totalt två dagars studier och har ett blandat upplägg som stödjer ett flexibelt lärande. Du får själv välja när och var du vill studera vissa delar så att det passar dig bäst.

I utbildningen ingår

 • förberedande uppgifter på distans
 • en fysisk heldagsträff
 • uppföljande uppgifter på distans
 • deltagande i ett webbseminarium.

Hitta nästa utbildningstillfälle

Utbildning för klimatombud

Som klimatombud i Vision har du möjlighet att verka för klimatet på olika sätt. Vision erbjuder ett smörgåsbord av utbildningar och verktyg där du väljer själv vilka delar du vill fördjupa dig i. Utbildningspaketet är under utveckling och fler delar kommer att tillkomma utifrån klimatombudens behov.

Din roll som klimatombud är bland annat att tillvarata medlemmars och potentiella medlemmars engagemang i klimatfrågan. Använd gärna Visions informationsblad för att visa kollegorna vad du kan hjälpa till med som klimatombud.

Informationsblad: Klimatombud (pdf)

Bli klimatombud

Föreläsning: Rättvis klimatomställning i praktiken

Välkommen att lyssna till en föreläsning med Naturskyddsföreningen om vad rättvis klimatomställning innebär i praktiken. Föreläsningen hölls 20 april 2023.

Föreläsningen beskriver hur social och ekologisk hållbarhet hänger ihop och hur vi tillsammans kan klara klimatomställningen. Få inspiration, verktyg och kraft att göra mer!

Föreläsning: Rättvis klimatomställning i praktiken (logga in)

E-utbildningen Klimatnyfiken

Vår e-utbildning Klimatnyfiken är ett utmärkt första steg i rollen som klimatombud, eller om du bara är nyfiken på vad uppdraget handlar om. Här får du veta mer om hur du kan verka för klimatet på olika sätt, beroende på vilken arbetsplats du jobbar på och vilka frågor som du och dina kollegor vill driva.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Klimatsamtal – studiecirklar för klimatet

Håll studiecirklar på arbetsplatsen med hjälp av ett färdigt kurskompendium och en handledning. Materialet är framtaget av Global Utmaning inom projektet Klimatagendan.

Klimatsamtal (klimatsamtal.klimatagendan.se)

Cirklarna är upplagda som fem träffar som är två gånger 45 minuter vardera. Det innehåller fakta, inspiration, goda exempel från olika sektorer och branscher tillsammans med diskussionsfrågor och övningar. Handledningen är digital.

Under den första träffen skapar ni tillsammans en vision för er klimatsmarta arbetsplats. Under de efterföljande träffarna dyker ni sedan ner i vilka åtgärder som ni behöver genomföra.

Som klimatombud i Vision kan du använda materialet som du vill, till exempel genomföra alla träffarna eller kanske bara en. Utgå från vad som passar dig och dina kollegor.

Projektet Klimatagendan (globalutmaning.se)

Webbinarium: Världen som väntar

Som medlem i Vision kan du titta på ett inspelat webbinarium med Peter Alestig om klimat­förändringarna och konsekvenserna av att inte ställa om. Få starka argument för att driva på för minskad klimatpåverkan på din arbetsplats.

Webbinarium: Världen som väntar (logga in)

Planetära gränser och hållbar utveckling

I den här filmen förklarar professor Johan Rockström konceptet "planetens gränser".

Film: Planetens gränser (youtube.com)

Hör också Kate Raworth, ekonom på Oxford University, som utmanar konceptet ständig tillväxt med sin vision om doughnut-samhället med en hälsosam ekonomi. Filmen är på engelska.

Film: Doughnut-samhället (ted.com)

Vilka jobb vill vi ha i framtiden?

Lyssna till Plan B-podden och avsnittet "Business, brödföda & ballt kneg" som diskuterar framtidens jobb, hållbart arbetsliv, kortare arbetstid och hur man kan påverka på sin arbetsplats. Vision är samarbetspartner till Plan B och i avsnittet hör du Veronica Magnusson berätta om klimatombudsrollen.

Podd: Plan B-podden (poddtoppen.se)

Koldioxidbudgetering – vad är det?

Möt Martin Wetterstedt som är forskare på Uppsala universitet, i ett samtal kring kommunala koldioxid­budgetar samt samhällets och individens roll.

Film: Kommunala koldioxidbudgetar (youtube.com)

Träffa också Jonas Bane som är ordförande för klimatriksdagen. Jonas förklarar vad en koldioxid­budget faktiskt innebär.

Film: Vad innebär en koldioxidbudget? (youtube.com)

Cirkulär vs linjär ekonomi

Se den här filmen som ger en snabb genomgång av innebörden av cirkulär ekonomi.

Film: Cirkulär ekonomi (youtube.com)

Lyssna på podden med miljö­pedagogerna Rustan Nilsson och Ann Nerlund på det kommunala avfalls­bolaget SYSAV. Lättillgängliga avsnitt på runt 40 minuter vardera om hur sopor hänger ihop med konsumtion, samhälle, miljö och klimat.

Podd: Avfallet – en riktigt sopig podd (spotify.com)

E-utbildning i Agenda 2030 för förtroendevalda i Vision

Vision erbjuder en e-utbildning i Agenda 2030. Utbildningen handlar om vilket ansvar olika aktörer har och hur du som är förtroendevald i Vision kan bidra till att nå målen. Utbildningen tar cirka 30 minuter.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Utbildning för ordförande

Detta är en ledarutbildning där du som är ordförande får kunskaper och förutsättningar för att leda den lokala fackliga verksamheten. Du får verktyg och inspiration för hur du tillsammans med din styrelse gör skillnad för era medlemmar och bidrar till att Vision fortsätter att växa som förbund.

Målgrupp

Du som är ny ordförande i en avdelning, sektion eller klubb med max ett till två års erfarenhet.

Innehåll

 • Ditt uppdrag
 • Idéburet ledarskap
 • Sociala medier och varumärket
 • Smart verksamhetsplanering
 • Stress och stresshantering
 • Framförandeteknik och medieträning

Omfattning

Utbildningen spänner över sex månader och innehåller flera olika delar:

 • tre tvådagars fysiska träffar
 • fem webbseminarier, vardera cirka 1,5 timme långa
 • hemuppgifter mellan fysiska träffar
 • kommunikation och erfarenhetsutbyte i en sluten Facebook-grupp.

Vi förutsätter att du som anmäler dig till utbildningen deltar och är aktiv i utbildningens alla delmoment.

Hitta nästa utbildningstillfälle

Utbildning för skyddsombud

Ny som skyddsombud? Med den här utbildningen får du koll på arbetsmiljöarbete och kan snabbt bli aktiv. Det finns också en e-utbildning för skyddsombud.

Din roll som skyddsombud är att värna om arbetsmiljön på arbetsplatsen och vara aktiv i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete.

Med den här utbildningen får du grundläggande kunskaper om arbetsmiljö­frågor och blir rustad att ha en bra dialog om arbetsmiljö med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda. Du blir också bättre på att göra Vision synligt på arbetsplatsen och ha en aktiv roll i samverkan med arbetsgivaren och i arbetsmiljö­kommittéer.

Innehåll

 • Uppdraget som skyddsombud enligt arbetsmiljö­lagstiftningen och Visions uppdragshandling
 • Att arbeta aktivt på arbetsplatsen med arbetsmiljö
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsskada
 • Arbetsmiljöverkets roll

Mål

När du gått utbildningen ska du

 • känna till vad ditt uppdrag innebär med stöd av arbetsmiljölagen och föreskrifter
 • kunna påverka och agera när det gäller arbetsmiljö inom ditt skyddsområde
 • vara aktiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • samverka med arbetsgivaren och driva på för en bättre arbetsmiljö
 • göra Vision synligt när det gäller arbetsmiljö.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar. Den vänder sig till dig som är nytt skyddsombud i en avdelning eller klubb, det vill säga har haft uppdraget i mindre än två år.

Utbildningstillfällen

Du kan välja att genomföra utbildningen som e-utbildning eller anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

Hitta nästa utbildningstillfälle

Väljer du e-utbildningen studerar du på egen hand när det passar dig och du kan när som helst repetera de delar du vill.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Utbildning för valutskott

Är du ny ledamot i valutskottet i din avdelning eller klubb? Den här utbildningen ger dig koll på valutskottets roll, som handlar om att fånga upp medlemmar som är intresserade av att ha uppdrag i den lokala styrelsen. Du ska nominera personer till styrelsen med olika erfarenhet, egenskaper, yrken och bakgrund för att åstadkomma mångfald i styrelsen.

Utbildningen ger dig verktyg att genomföra valutskottets arbete i praktiken. Som valutskotts­representant för du dialog med medlemmarna kring nominerings- och valprocessen och inspirerar till engagemang. Du fångar upp intresserade inför framtiden och bidrar till styrelsens representativitet.

Innehåll

 • Visions organisation, verksamhet och mål
 • Valprocessen och valutskottets uppdrag
 • Valutskottets arbete i praktiken
 • Nomineringsarbetet
 • Villkor för fackliga uppdrag.

Mål

Efter utbildningen ska du

 • känna till Visions organisation, grundläggande värderingar och mål
 • förstå valutskottets roll för Visions fortsatta utveckling
 • ha kunskap och verktyg för att utföra uppdraget i Vision.

Upplägg och omfattning

 • Utbildningen omfattar två dagar.
 • Utbildningsgruppen ansvarar för utbildningen.
 • Utbildningen genomförs av kursledare i Vision.

I samband en bekräftelse om att du är antagen får du en förberedande hemuppgift, som en del av upplägget. Uppgiften innebär att inför utbildnings­tillfället ta med eventuella lokala stadgar och en kort sammanfattning av hur den lokala valprocessen ser ut.

Målgrupp

Du som är ny ledamot eller sammankallande ledamot i valutskottet i din avdelning eller klubb.

Utbildningstillfällen

Du kan välja att genomföra utbildningen som e-utbildning eller anmäla dig till ett fysiskt utbildningstillfälle.

Hitta nästa utbildningstillfälle

Väljer du e-utbildningen studerar du på egen hand när det passar dig och du kan när som helst repetera de delar du vill.

Gå till e-utbildningen (logga in)

Utbildning för Vision-ombud

Din roll som ombud är att göra Vision synligt på arbetsplatsen och att ha en bra dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda.

När medlemmar behöver rådgivning eller stöd från Vision ska du kunna coacha och lotsa vidare. Du deltar också i samverkan med arbetsgivaren. Allt det här handlar ombudsutbildningen om.

Innehåll

 • Grundläggande lagar och avtal
 • Den svenska modellen
 • Löneprocessen
 • Att vara facklig ledare och att företräda
 • Visions organisation, framtidsidé och värdegrund

Mål

Efter utbildningen ska du ha fler verktyg för att vara aktiv och kunna påverka på din arbetsplats. Du ska

 • känna till Visions organisation, värdegrund och mål
 • ha insikter och kunskaper för att vara aktiv och företräda medlemmar på arbetsplatsen och i samverkan
 • vilja och kunna hålla aktiv dialog med medlemmar, blivande medlemmar och nyanställda
 • erbjuda medlemskap i Vision
 • lotsa och coacha medlemmar i fackliga frågor.

Målgrupp och omfattning

Utbildningen omfattar två dagar och vänder sig till dig som har ett aktivt uppdrag som Vision-ombud, ordförande eller vice ordförande i en klubb.

Utbildningstillfällen

Du kan välja att genomföra utbildningen som e-utbildning eller anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

Hitta nästa utbildningstillfälle

Väljer du e-utbildningen studerar du på egen hand när det passar dig och du kan när som helst repetera de delar du vill. 

Gå till e-utbildningen (logga in)

Vision och arbetsrätten

Grundutbildning

Vision och arbetsrätten, grund är en utbildning som ger dig verktyg för att driva intresseförhandlingar och stärker dig i ditt uppdrag att påverka på arbetsplatsen.

Fortsättning

Vision och arbetsrätten, fortsättning ger dig kunskaper för att kunna ta ansvar och agera med en eventuell fullmakt, eller bli godkänd förhandlare nivå 2.

Fördjupning

Vision och arbetsrätten, fördjupning är en vidareutbildning för dig som har fullmakt eller är godkänd förhandlare nivå 2. Du får fördjupa dig i spännande frågor och får förutsättningar att driva enskilda medlemmars intressen.

Hitta nästa utbildningstillfälle

 

Utbildningar i fackligt ledarskap

Vill du vara med och leda Vision in i framtidens arbetsliv? Välkommen att påbörja eller fortsätta din ledarskapsresa med oss! Här har vi samlat våra utbildningar i fackligt ledarskap för förtroendevalda.

Ideologi och ledarskap

Är du förtroendevald och vill lära dig mer om Visions ideologi och värdegrund? Då är Ideologi och ledarskap en utbildning för dig! Du får också koll på fackets historia och ledarskapet i Vision.

Utbildningen ger dig som förtroendevald grundläggande kunskaper om vad Vision står för ideologiskt och fackligt politiskt. Du som går utbildningen tror på vår verksamhetsidé och vill utvecklas och inspirera andra. Du blir en ambassadör för Vision på din arbetsplats.

Innehåll

 • Visions ideologi, framtidsidé och värdegrund
 • Fackets historia
 • Värderingar
 • Ledarskap i Vision
 • Värderingar och ledarskap i praktiken

Mål

Efter utbildningen ska du

 • veta och våga diskutera vad Vision står för
 • vilja omsätta Visions framtidsidé, värdegrund och medlemslöfte i praktisk handling
 • känna dig trygg i rollen som facklig ledare i Vision.

Omfattning

Utbildningen är två dagar och genomförs både med blandat upplägg där ni träffas fysiskt och som distansutbildning.

Ledarskap, organisering och handling – Harvard Kennedy School

Har du en idé och vill förändra? Vill du påverka och göra skillnad tillsammans med andra? Sök till det spännande och utmanande programmet Ledarskap, organisering och handling vid Harvard Kennedy School.

På programmet Ledarskap, organisering och handling läser du fakta och teorier på distans och genomför aktiviteter på hemmaplan med stöd av väl beprövade metoder. Nu har du möjlighet att få stöd av Vision för att delta i programmet vid Harvard Kennedy School.

Vem riktar sig utbildningen till? 

Den här 15-veckors distansutbildningen erbjuds av Harvard Kennedy School. Det är en unik möjlighet för dig som är involverad i att organisera projekt runt om i världen och vill interagera med andra som arbetar med liknande utmaningar.

Målgruppen för utbildningen är ledare för medborgar­organisationer, sociala rörelser, förespråks­grupper för ideella organisationer och fackförbund. Programmet är utformat för ledare från hela världen som genomför verkliga organisations­projekt som stöder deras organisations pågående arbete.

Förutsättningar för att gå utbildningen

Du ansöker till programmet som enskild person med en idé för att engagera fler medlemmar. Vision bedömer din idé och hur den bidrar till Visions mål och hjärtefrågor.

Du bidrar med tiden för studierna och aktiviteterna du ska genomföra. För att ha bra förutsättningar att delta behöver du kunna jobba med utbildningen på halvtid under perioden februari till maj.

Utbildningen genomförs på engelska och du förutsätts ha tillräckliga kunskaper för att delta.

När du har genomfört utbildningen får du ett betyg från Harvard Kennedy School.

Vision erbjuder stöd vid ansökan och under utbildningstiden

Vision betalar hela kursavgiften och har upp till tio platser på utbildningen. Du presenterar först din idé för Vision, som väljer ut de projekt som bäst bidrar till Visions organisering och mål. Därefter får du stöd i att skriva din ansökan till Harvard, som i sin tur väljer ut vilka deltagare som får plats på utbildningen.

Både ansökningsprocessen och utbildningen är tidskrävande och lärorik. I ansökan beskriver du ditt projekt som du sedan arbetar vidare med.

Vill du veta mer?

Hos Harvard Kennedy School kan du läsa mer om innehållet i utbildningen. Du kan också lyssna på professor Marschall Ganz, som är ansvarig för programmet, och ta del av erfarenheter från andra deltagare.

Leadership, Organizing and Action: Leading Change (hks.harvard.edu) 

Är du intresserad? Hör av dig och prata gärna med Dalia Eid eller Henrik Westerman som båda har gått utbildningen.

Ansökan

Ansökan till 2023 års omgång av utbildningen är stängd.

Har du frågor om utbildningen? Välkommen att kontakta Marie-Louise Mattsson: marie-louise.mattsson@vision.se.

Nya Ledare i Vision

Vill du bli en ledare i Vision? Vill du lära dig mer om Vision, utveckla ditt ledarskap och bli en lokal facklig förebild som kan och vill agera utifrån Visions värdegrund? Då är Nya Ledare i Vision något för dig!

Utbildningen Nya Ledare i Vision är öppen för alla som vill komma in i det lokala fackliga arbetet, oavsett ålder.

Vi söker dig som är engagerad medlem eller förtroendevald. Du vill

 • komma in i det lokala fackliga arbetet och bredda ditt nätverk
 • bli en facklig ledare och förebild på din arbetsplats
 • öka kunskapen om Visions organisation, värderingar och mål
 • öka din ledarkompetens och självkännedom
 • arbeta för ett inkluderande och hållbart arbetsliv
 • bidra till Visions fackliga utveckling och organisering.

Du som går Nya Ledare i Vision får

 • förutsättningar för att bli en facklig ledare och utvecklas i rollen med fokus på medlemmarnas behov
 • kunskap om Visions verksamhet och värdegrund
 • personlig utveckling med en individuell utvecklingsplan
 • en egen mentor och ett stort nätverk med värdefulla kontakter.

Vem kan gå utbildningen?

Du som söker är medlem eller förtroendevald. Som förtroendevald har du upp till fem års fackligt engagemang. Utbildningen vill bidra till att fler kommer in i det lokala fackliga arbetet och utvecklar sitt ledarskap. Deltagarna väljs utifrån Visions mål och riktlinjer. Vi önskar en representativ grupp med olika erfarenheter och bakgrunder.

Omfattning

Nya ledare i Vision genomförs en gång per år och pågår från maj till november. Utbildningen består av sex dagar i Stockholm, fördelat på tre fysiska träffar och tre kortare distansträffar. Tid för träffar med mentor och lokala aktiviteter tillkommer. Du kommer också att få uppgifter att jobba med under utbildningen.

Räkna med cirka tio dagars arbetstid totalt. Det är viktigt att du har möjlighet att investera tid och engagemang i utbildningen.

Datum för de obligatoriska gemensamma träffarna för perioden 2023:

 • 3 maj (distans)
 • 23-24 maj (Stockholm)
 • 15 juni (distans)
 • 13-14 september (Stockholm)
 • 5 oktober (distans)
 • 7-8 november (Stockholm)

Är du förtroendevald kan du söka ledighet hos arbetsgivaren med stöd av förtroendemannalagen 6 §. Vision ersätter förlorad arbetsförtjänst för träffarna. Du är välkommen att kontakta Vision i ditt område om du behöver stöd i samtalet med din arbetsgivare.

Förtroendemannalagen

Vision betalar mat, resor, logi och material. Upplägget kan justeras beroende på pandemin. Utbildningen genomförs i samarbete med Ledarinstitutet.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2023 är stängd.

När du ansöker får du svara på frågor och lämna kontaktuppgifter. Utbildningens kontaktpersoner i ditt område kommer sedan att gå igenom alla ansökningar för området och eventuellt intervjua dig inför urvalet. Varje område nominerar sedan sökanden till en nationell urvalsgrupp, som har i uppdrag att skapa en grupp som speglar Visions mål och riktlinjer samt en god representation.

Deltagare som speglar målen och bidrar till att Vision får fler lokala ledare utifrån behov prioriteras. Ledarinstitutets representant får uppgifter om antagna deltagare.

Frågor?

Har du frågor om utbildningen? Mejla till Marie-Louise Mattsson i utbildningsgruppen på marie-louise.mattsson@vision.se.

VI - Visions idéburna ledarskapsutbildning för facklig handling

Är du erfaren förtroendevald och vill utveckla dig själv och ditt ledarskap? Har du redan goda kunskaper om Visions värdegrund och organisation, men söker inspiration och verktyg där du genom egen utveckling bidrar till facklig handling som gör skillnad för Visions medlemmar?

Då ska du söka vår nya ledarskapsutbildning VI (Visions Idéburna ledarskapsutbildning för facklig handling) som Vision genomför i samarbete med Ledarinstitutet.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska

 • bygga en fördjupad kompetens för att kunna utveckla och leda Vision in i framtiden
 • inse kraften i det idéburna ledarskapet och kunna leda, involvera och lyfta andra
 • sätta tydliga mål för ditt ledarskap kopplat till Visions utveckling
 • förstå vikten av självledarskap, hållbart engagemang och vilja vara en facklig förebild.

Innehåll

Utbildningen utgår från tre huvudteman: självledarskap, idéburet ledarskap och anpassat ledarskap

Självledarskap

 • Allt ledarskap börjar med att leda sig själv.
 • Du får verktyg som utvecklar din självkännedom och hjälper dig att arbeta utifrån hållbart engagemang.

Idéburet ledarskap

 • Att leda utifrån en idé och kärnvärde.
 • Att skapa förtroende för både dig själv och för Vision.
 • Att engagera andra för att med ni med glädje ska kunna kraftsamla tillsammans.
 • Att fatta beslut samtidigt som medlemmarna har inflytande.

Anpassat ledarskap

 • Visionsledarskap där du utifrån strategier kan forma framtiden och driva förnyelse med kraft.
 • Positionsledarskap där du leder och fördelar arbete.
 • Relationsledarskap med fokus på att coacha och bygga förtroende och relationer.

Vem kan gå utbildningen?

Utbildningen vänder sig till dig som

 • har minst 5 års aktivt lokalt fackligt engagemang.
 • har genomfört följande av Visions utbildningar:
   - Visions rekryteringsguide
   - En arbetsplats för alla (e-utbildningen)
   - Utbildning för Vision-ombud
 • inte har deltagit i följande utbildningar de senaste tre åren:
   - Nya ledare i Vision
   - Ledarskap, organisering och handling (Harvard Kennedy School)
   - Utbildning för ordförande

Vi har valt dessa formella kriterier för att vi vill erbjuda en fördjupande utbildning i ledarskap för erfarna förtroendevalda. Om du har gått våra andra ledarskapsutbildningar relativt nyligen behöver du tid att bygga vidare på de erfarenheter du har fått därifrån innan du söker detta steg i din utveckling. Det ger också möjlighet för fler att utveckla sitt ledarskap.

Utbildningens omfattning

Du som ansöker ska kunna delta på träffar följande datum:

 • 19 december – uppstartsträff på distans (förmiddag)
 • 16 januari – distansträff (förmiddag)
 • 7–8 februari – fysisk träff i Stockholm (1,5 dag)
 • 9 mars – distansträff (klockan 9–10)
 • 18–19 april – fysisk träff i Stockholm (2 dagar)
 • 11 maj – distansträff (klockan 9–10)
 • 13–14 juni – fysisk träff i Stockholm (1 dag, lunch till lunch)

Utöver träffarna ingår 3 tillfällen med individuell coachning, eget arbete mellan träffarna och en uppföljande distansträff efter avslutad utbildning. Det är viktigt att du har möjlighet att investera tid och engagemang i utbildningen.

Vision betalar mat, resor, logi och material.

Är du förtroendevald kan du söka ledighet hos arbetsgivaren med stöd av förtroendemannalagen 6 §. Vision ersätter eventuell förlorad arbetsförtjänst för de fysiska träffarna. Du är välkommen att kontakta ditt regionala center om du behöver stöd i samtalet med din arbetsgivare.

Förtroendemannalagen

Ansökan

Ansökan till utbildningen är stängd.

Din ansökan består av två delar och kommer att hanteras av en styrgrupp i Vision och ansvariga på Ledarinstitutet.

Den första delen handlar om formella kriterier där vi ser om du tillhör utbildningens målgrupp. Den andra delen består av ett brev där du får svara på frågor som rör tre teman: Visions värdegrund och inriktning, ditt fackliga ledarskap och Visions utveckling. Varje område har ett begränsat utrymme för svar, så tänk noga igenom vad du vill lyfta fram. Brevet ger dig möjlighet att motivera varför du ska gå ledarskaps­utbildningen och visa vad du vill bidra med när du har gått den. Blir du antagen kommer du att få använda brevet i ditt utvecklingsarbete.

Vision ansvarar för det slutgiltiga urvalet av deltagare och vi önskar en god representativitet i gruppen. Ansökan är precis som utbildningen krävande och syftar till att du ska kunna visa att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen och bidra till Visions utveckling.

Frågor?

Kontakta Marie-Louise Mattsson i utbildningsgruppen via mejl, marie-louise.mattsson@vision.se

Arrangera en utbildning

Ska du arrangera en utbildning i din lokala avdelning eller klubb? Stöd och verktyg finns på styrelsesidorna.

Arrangera facklig utbildning

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv erbjuder många olika utbildningar och verktyg inom arbetsmiljö. Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona.

Suntarbetslivs webbplats

Kontakta Vision

Har du frågor om våra utbildningar? Hör av dig!

Kontakta Vision

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svaret på din fråga

Frågor och svar

Ställ en fråga om ditt medlemskap

Starta chattbot

Kontakta oss istället

Kontakta oss